UTSTILLINGEN PSYK BLE OFFENSIELT ÅPNET AV FYLKESORDFØRER I INNLANDET EVEN ALEKSANDER HAGEN

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen holder åpningstalen

I strålende sol og med fullsatt sal ble utstillingen PSYK åpnet 29. september på Søre Lokalet, Fekjær sine kurs- og konferanselokaler.

Fylkesordfører Hagen foretok den offisielle åpning av utstillingen og ordfører Hougsrud holdt hilsningstale fra Sør-Aurdal kommune. De tre billedkunstnere Mjelde, Hareide Andersen og Johansen presenterte sin billedkunst.

Henning Andersen fremførte vakre musikalske innslag på sin Hardingfele – musikk fra Hedalen og Jotunheimen.

Utstillingen PSYK vil være åpen for publikum onsdag til lørdag fram til 14. oktober mellom kl 13 og 17.

Gå gjerne inn på hedalen.no og se oppslaget 30.09.22. Her finner du en fyldig reportasje fra åpningen. Du kan også her høre åpningstalen til fylkesordføreren.

Søre lokalet
Billedkunstnerne er snart ferdig med forberedelsene
En del av forsamlingen
Ordfører Marit Hougsrud holder hilsningstale
Henning Andersen fremfører en gammel brudemarsj fra Hedalen
Billedkunstner Nils K. Johansen presenterer sin utstilling
Martine Byrkjeland Mjelde presenterer sin utstilling
Geir Hareide Andersen presenterer sin utstilling
Fra venstre Nils K. Johansen, Marit Hougsrud, Martine Byrkjeland Mjelde, Geir Hareide Andersen, Even Aleksander Hagen og Elling Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt