UTBEDRINGENE ETTER STORMEN/ORKANEN HAR KOMMET LANGT

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie.
Vi som opplevde denne katastrofen, vil aldri glemme denne dagen.
Stormen med orkankast over Søre Hedalen og noen andre områder i indre Østlandet gjorde store skader på skog, hus og infrastruktur. Skadene på Fekjær var omfattende. Hogstmaskiner har hogd vindfall gjennom måneder. Planting av ny skog er tatt til.

Nærmest hele taket med konstruksjon på den store Fekjærlåven – se bilde – ble revet av. Ny konstruksjon med nytt tak er på plass. Bare noe malerarbeid gjenstår.

Utbedring av tak og konstruksjon på andre hus er kommet langt. Gravemaskin med tømmerklo har forsøkt å utbedre kulturlandskap etter store rotvelter.

Utbedringen av skadene på gjerdet rundt poliklinikken gjenstår. Her ødela mange av de store furutrærne som blåste over ende stakitt og annet gjerde.

Utsikt og kulturlandskap er i dag annerledes på Fekjær og i Søre Hedalen enn for ett år siden. Bygda er mer åpen. Utsikten til fjellene er bedre. Nå ser vi hus og garder som tidligere lå i skogen.

Der hvor det i Hedalen var frodig grønn skog, er i dag gjerne store områder med brune hogstflater eller fortsatt tørr skog med rotvelter som ligger flatt nede.

Fekjær har vært i full drift i hele perioden. Dette takket være gode håndverkere, entreprenører og et dyktig personell.

Aktuelt fra Fekjær

FEKJÆR SØKER SYKEPLEIER/VERNEPLEIER OG HELSEFAGARBEIDER

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg. FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (etterbehandlingstilbud). Døgnenhetene behandler voksen ungdom i alder 18 – 35 med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har [...]

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent [...]

Published 10 aug 2022 by Gunnar Fossholt

SAUEN VÅR ER NÅ PÅ FJELLBEITE

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på vårbeite på selve Fekjær. Alle voksne fikk klaver med bjeller og alle lam hadde blå merker med nummer i begge ørene. Du verden hvor glade små og store var for å komme ut i det fri, springe og ikke minst spise grønt næringsrikt gress!

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på [...]

Published 12 jul 2022 by Gunnar Fossholt