Svingen utvides med større tilbygg

Byggemøte på Fekjær. Fra venstre vaktmester Morten Skogly, elektriker Knut Erik Mæhlingen, siv. arkitekt Jon Haug, byggeleder Svein Solumsmoen, institusjonssjef Elling Fekjær, rørlegger Asle Ivar Lie, ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, entreprenør Roy Kenneth Aaslie, snekker Mindaugas Petrosius og kontorleder Bjarne Berg

Fekjær bygger i disse dager 7 nye pasientrom, alle med bad, og universell utforming. I tillegg inneholder tilbygget heis til alle tre etasjer, møterom, grupperom, garderober for personell, teknisk rom og utvidelse av stuer og spiserom.

Fekjær er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi gir behandling til en målgruppe som har krav på individuelt tilrettelagte behandlingsopplegg. Noen trenger universell utforming av bygningsmassen. All behandling og krav til fysiske fasiliteter bygger på norske lover, forskrifter og kvalitetskrav. Fekjær har stor søkning av pasienter for behandling. For å møte morgendagen og være i forkant av utviklingen til krav om bygningsmasse, har vi besluttet å oppføre et større tilbygg til det etablerte Svingen. Ved ferdigstillelse sommeren 2019, har Svingen kapasitet til totalt 12 behandlingsplasser. Det vil være i tillegg til behandlingsplasser Fekjær har i dag.
Utbyggingen bidrar til at Fekjær kan tilby noen flere behandlingsplasser og lettere kan spesialiseres mot også andre spesialområder innen psykiatrisk behandling.
I tillegg til økt bygningsmasse vil dette kreve mer personell.

 

Svingen Fasader NV

Svingen Fasader SØ

 

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt