Svingen utvides med større tilbygg

Byggemøte på Fekjær. Fra venstre vaktmester Morten Skogly, elektriker Knut Erik Mæhlingen, siv. arkitekt Jon Haug, byggeleder Svein Solumsmoen, institusjonssjef Elling Fekjær, rørlegger Asle Ivar Lie, ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, entreprenør Roy Kenneth Aaslie, snekker Mindaugas Petrosius og kontorleder Bjarne Berg

Fekjær bygger i disse dager 7 nye pasientrom, alle med bad, og universell utforming. I tillegg inneholder tilbygget heis til alle tre etasjer, møterom, grupperom, garderober for personell, teknisk rom og utvidelse av stuer og spiserom.

Fekjær er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi gir behandling til en målgruppe som har krav på individuelt tilrettelagte behandlingsopplegg. Noen trenger universell utforming av bygningsmassen. All behandling og krav til fysiske fasiliteter bygger på norske lover, forskrifter og kvalitetskrav. Fekjær har stor søkning av pasienter for behandling. For å møte morgendagen og være i forkant av utviklingen til krav om bygningsmasse, har vi besluttet å oppføre et større tilbygg til det etablerte Svingen. Ved ferdigstillelse sommeren 2019, har Svingen kapasitet til totalt 12 behandlingsplasser. Det vil være i tillegg til behandlingsplasser Fekjær har i dag.
Utbyggingen bidrar til at Fekjær kan tilby noen flere behandlingsplasser og lettere kan spesialiseres mot også andre spesialområder innen psykiatrisk behandling.
I tillegg til økt bygningsmasse vil dette kreve mer personell.

 

Svingen Fasader NV

Svingen Fasader SØ

 

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt