STYRET VED STIFTELSEN FEKJÆR ØNSKER Å MØTE REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE

Norske lover og forskrifter fastsetter hvilke profesjoner som kan og skal være ansatt innen spesialisthelsetjenesten.
Fekjær rekrutterer godt fagfolk med riktig utdanning. Mange ulike profesjoner er ansatt ved Fekjær. Styret har ytret ønske om å møte representanter
fra de ulike profesjoner.

Under styremøtet 25. mars fikk styret høre om helsefagarbeideren/psykiatriske hjelpepleierens og enhetsleders funksjon ved sentret.

Fekjær har et stort og godt fag- og arbeidsmiljø. Noe som klart kom til uttrykk gjennom den orientering representantene for de ansatte ga. I en hektisk hverdag er det viktig at Fekjær sitt særpreg og de helst spesielle muligheter som ligger i sentret, blir tatt vare på og tatt i bruk. Fekjær har vokst mye de siste årene både i antall døgnplasser og antall ansatte.

Styret fikk høre mye om miljøterapi, organisering, hektiske dager og ikke minst hvor interessant det er å arbeide innen denne greinen av medisinen.

På bildet ser vi ansatte ved Fekjær orienterer styret: Fra venstre psykiatrisk hjelpe pleier Anne Karin Steinsæter, styremedlem Tore Hagebakken, utviklingsleder Gunnar Fossholt, styremedlemmene Marit Sørensen, Jørgen Brabrand, styreleder Ståle Borgersen, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, spesialhjelpeleier Ingunn Tufte Larsen, styremedlem Kia Skogstad og enhetsleder Nina Haugom Grøv (med ryggen til).

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt