STYREMØTE I STIFTELSEN FEKJÆR

Fra styremøte 6.11. Styret og ledelse. F.v. Tor Anders Perlestenbakken, Marit Sørensen, Alf Skar, Gunnar Fossholt, Birgit Rautenberg, Ståle Borgersen, Jørgen Brabrand, Bjarne Berg, Erlin Lae og Geir Lippestad. Foto: Elling Fekjær

6. november 2020 ble nytt styremøte i Stiftelsen Fekjær avholdt. På grunn av Covid-19 og med restriksjoner i forhold til avstander, ble styremøtet også denne gang avholdt på vårt kurssted Søre Lokalet.

Foruten styret og ledelsen deltok vår rådgiver advokat Geir Lippestad.

Styret er meget godt fornøyde med all den gode behandling som blir gitt ved Fekjær. Samtidig er styret klar på at Fekjær skal videre, slik at vi er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer med tanke på å gi spesialistbehandling til en ung målgruppe.

Strategisk planlegging mot år 2030 var sak også på dette møtet. Referat fra de ansattes fagdag 29. august med tema strategisk planlegging mot år 2030, var en del av grunnlaget for styrebehandlingen.

 

Styret var tilfreds med den foreløpige tilbakemelding fra Helsetilsynet Innlandet sitt tilsyn ved sentret, hvor ingen lovbrudd ble funnet og hvor Helsetilsynet konkluderer med at alle pasienter ved Fekjær både ved døgnenheten og i poliklinikken får forsvarlig helsehjelp. Når endelig rapport foreligger fra tilsynet, vil rapporten være et viktig fundament i videreutvikling av tilbudene ved Fekjær.

Fekjær har de siste årene valgt Ikomm AS som IKT driftsoperatør. Fekjær er nå i sluttfasen med forhandlinger om ny treårs avtale med Ikomm AS. Dette er en stor og viktig avtale for den daglige drift ved Fekjær. Styret ga positive tilbakemeldinger til det store arbeidet delegasjonen ved Fekjær har fremforhandlet.

Styret vil i desember avholde nytt møte elektronisk hvor temaet vil være: Forskning og fagutvikling ved Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt