STYREMØTE I STIFTELSEN FEKJÆR

Fra styremøte 6.11. Styret og ledelse. F.v. Tor Anders Perlestenbakken, Marit Sørensen, Alf Skar, Gunnar Fossholt, Birgit Rautenberg, Ståle Borgersen, Jørgen Brabrand, Bjarne Berg, Erlin Lae og Geir Lippestad. Foto: Elling Fekjær

6. november 2020 ble nytt styremøte i Stiftelsen Fekjær avholdt. På grunn av Covid-19 og med restriksjoner i forhold til avstander, ble styremøtet også denne gang avholdt på vårt kurssted Søre Lokalet.

Foruten styret og ledelsen deltok vår rådgiver advokat Geir Lippestad.

Styret er meget godt fornøyde med all den gode behandling som blir gitt ved Fekjær. Samtidig er styret klar på at Fekjær skal videre, slik at vi er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer med tanke på å gi spesialistbehandling til en ung målgruppe.

Strategisk planlegging mot år 2030 var sak også på dette møtet. Referat fra de ansattes fagdag 29. august med tema strategisk planlegging mot år 2030, var en del av grunnlaget for styrebehandlingen.

 

Styret var tilfreds med den foreløpige tilbakemelding fra Helsetilsynet Innlandet sitt tilsyn ved sentret, hvor ingen lovbrudd ble funnet og hvor Helsetilsynet konkluderer med at alle pasienter ved Fekjær både ved døgnenheten og i poliklinikken får forsvarlig helsehjelp. Når endelig rapport foreligger fra tilsynet, vil rapporten være et viktig fundament i videreutvikling av tilbudene ved Fekjær.

Fekjær har de siste årene valgt Ikomm AS som IKT driftsoperatør. Fekjær er nå i sluttfasen med forhandlinger om ny treårs avtale med Ikomm AS. Dette er en stor og viktig avtale for den daglige drift ved Fekjær. Styret ga positive tilbakemeldinger til det store arbeidet delegasjonen ved Fekjær har fremforhandlet.

Styret vil i desember avholde nytt møte elektronisk hvor temaet vil være: Forskning og fagutvikling ved Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt