STYREMØTE I STIFTELSEN FEKJÆR 25. MARS 2022

Styret foran hovedbygningen på Fekjær. Fra venstre: Ståle Borgersen, Marit Sørensen, Jørgen Brabrandt, Tore Hagebakken og Kia Skogstad

Fekjær psykiatriske senter er en stor og kompleks organisasjon. Styret i Stiftelsen Fekjær har en sentral rolle og ansvar i utviklingen av organisasjonen og det faglige tilbudet.

Styret har jevnlige møter. To av styrets medlemmer er nye. Se oppslag på hjemmesiden 22.02.22. Under siste møtet behandlet styrtet blant annet saker om:

  • Gjennomføring av PhD ved Fekjær
  • Kunstutstillingen PSYK (Vil bli arrangert i Fekjær sin regi høsten 2022)
  • Beredskapsplaner
  • Fekjærtunet overgangsboliger
  • Retningslinjer for spesialisering av psykologer ved Fekjær

 

Fekjær har et konstruktivt godt samarbeid også med Sør-Aurdal kommune. Ordfører Marit Hougsrud deltok under deler av styremøtet.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt