STYREMØTE I STIFTELSEN FEKJÆR 25. MARS 2022

Styret foran hovedbygningen på Fekjær. Fra venstre: Ståle Borgersen, Marit Sørensen, Jørgen Brabrandt, Tore Hagebakken og Kia Skogstad

Fekjær psykiatriske senter er en stor og kompleks organisasjon. Styret i Stiftelsen Fekjær har en sentral rolle og ansvar i utviklingen av organisasjonen og det faglige tilbudet.

Styret har jevnlige møter. To av styrets medlemmer er nye. Se oppslag på hjemmesiden 22.02.22. Under siste møtet behandlet styrtet blant annet saker om:

  • Gjennomføring av PhD ved Fekjær
  • Kunstutstillingen PSYK (Vil bli arrangert i Fekjær sin regi høsten 2022)
  • Beredskapsplaner
  • Fekjærtunet overgangsboliger
  • Retningslinjer for spesialisering av psykologer ved Fekjær

 

Fekjær har et konstruktivt godt samarbeid også med Sør-Aurdal kommune. Ordfører Marit Hougsrud deltok under deler av styremøtet.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt