STUDENTER VED FEKJÆR HØSTEN 2022

Sykepleierstudenter f.v: Al-Sultan Abd Al-Rahmam, Nora Margrethe Østdahl Gulsvik, Sako Karimi og Tobias Kleivan Gjendem

I statuttene for Stiftelsen Fekjær heter det at Fekjær psykiatriske senter skal være en utdannings arena for høyskole- og universitets studenter.
Fekjær har avtale med ulike høyskoler og universitet i Norge for å gi veiledet praksis under deres utdanning. Fekjær har i tillegg av og til studenter fra ulike universitet i utlandet.

Sykepleierstudenter

Fra august 2022 er det 4 studenter fra NTNU avdeling Gjøvik som har 8 uker veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie ved Fekjær. Studentene er inne i sitt siste og 3. studieår av sin bachelorutdanning i sykepleie.

Hver av døgnenhetene tar i mot 2 studenter.

Alle 4 studentene leier bolig i ett av Fekjær sine gode personalboliger i Brunbakklia sentralt i Hedalen.

Fekjær får alltid god evaluering etter endt praksis fra sykepleierstudenter. Studentene lærer mye fag og opplever en personlig vekst og utvikling under studietiden ved Fekjær.

 

Student i vernepleie

Fekjær har også avtale med Høgskolen Innlandet (HINN) for veiledet praksis for studenter i vernepleie, under sosionomutdanning og under videreutdanning i psykisk helsearbeid.

I høst har vi en student i veiledet praksis i vernepleie. Også hun er inne i sitt tredje studieår.

Iselin Engen Berg har veiledet praksis i vernepleie ved Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt