STUDENTER VED FEKJÆR HØSTEN 2022

Sykepleierstudenter f.v: Al-Sultan Abd Al-Rahmam, Nora Margrethe Østdahl Gulsvik, Sako Karimi og Tobias Kleivan Gjendem

I statuttene for Stiftelsen Fekjær heter det at Fekjær psykiatriske senter skal være en utdannings arena for høyskole- og universitets studenter.
Fekjær har avtale med ulike høyskoler og universitet i Norge for å gi veiledet praksis under deres utdanning. Fekjær har i tillegg av og til studenter fra ulike universitet i utlandet.

Sykepleierstudenter

Fra august 2022 er det 4 studenter fra NTNU avdeling Gjøvik som har 8 uker veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie ved Fekjær. Studentene er inne i sitt siste og 3. studieår av sin bachelorutdanning i sykepleie.

Hver av døgnenhetene tar i mot 2 studenter.

Alle 4 studentene leier bolig i ett av Fekjær sine gode personalboliger i Brunbakklia sentralt i Hedalen.

Fekjær får alltid god evaluering etter endt praksis fra sykepleierstudenter. Studentene lærer mye fag og opplever en personlig vekst og utvikling under studietiden ved Fekjær.

 

Student i vernepleie

Fekjær har også avtale med Høgskolen Innlandet (HINN) for veiledet praksis for studenter i vernepleie, under sosionomutdanning og under videreutdanning i psykisk helsearbeid.

I høst har vi en student i veiledet praksis i vernepleie. Også hun er inne i sitt tredje studieår.

Iselin Engen Berg har veiledet praksis i vernepleie ved Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt