STUDENTER VED FEKJÆR HØSTEN 2022

Sykepleierstudenter f.v: Al-Sultan Abd Al-Rahmam, Nora Margrethe Østdahl Gulsvik, Sako Karimi og Tobias Kleivan Gjendem

I statuttene for Stiftelsen Fekjær heter det at Fekjær psykiatriske senter skal være en utdannings arena for høyskole- og universitets studenter.
Fekjær har avtale med ulike høyskoler og universitet i Norge for å gi veiledet praksis under deres utdanning. Fekjær har i tillegg av og til studenter fra ulike universitet i utlandet.

Sykepleierstudenter

Fra august 2022 er det 4 studenter fra NTNU avdeling Gjøvik som har 8 uker veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie ved Fekjær. Studentene er inne i sitt siste og 3. studieår av sin bachelorutdanning i sykepleie.

Hver av døgnenhetene tar i mot 2 studenter.

Alle 4 studentene leier bolig i ett av Fekjær sine gode personalboliger i Brunbakklia sentralt i Hedalen.

Fekjær får alltid god evaluering etter endt praksis fra sykepleierstudenter. Studentene lærer mye fag og opplever en personlig vekst og utvikling under studietiden ved Fekjær.

 

Student i vernepleie

Fekjær har også avtale med Høgskolen Innlandet (HINN) for veiledet praksis for studenter i vernepleie, under sosionomutdanning og under videreutdanning i psykisk helsearbeid.

I høst har vi en student i veiledet praksis i vernepleie. Også hun er inne i sitt tredje studieår.

Iselin Engen Berg har veiledet praksis i vernepleie ved Fekjær