Studenter – en ressurs for Fekjær og distriktet

Hanne Bjørgan og vernepleier Inga Stensrud. Inga var student ved Fekjær. Hun søkte stilling ved Fekjær og bor nå i Hedalen.

Åpen for å flytte tilbake til hjembygda!

Fekjær hadde nylig et oppslag om Fekjær som utdanningsinstitusjon
Nettstedet hedalen.no har fulgt opp saken. Her settes søkelyset på ringvirkninger Fekjærs praksistilbud kan gi for både studentene, Fekjær og distriktet.

Nyhetsoppslaget finner du her: Åpen for å flytte tilbake til hjembygda