Studenter – en ressurs for Fekjær og distriktet

Hanne Bjørgan og vernepleier Inga Stensrud. Inga var student ved Fekjær. Hun søkte stilling ved Fekjær og bor nå i Hedalen.

Åpen for å flytte tilbake til hjembygda!

Fekjær hadde nylig et oppslag om Fekjær som utdanningsinstitusjon
Nettstedet hedalen.no har fulgt opp saken. Her settes søkelyset på ringvirkninger Fekjærs praksistilbud kan gi for både studentene, Fekjær og distriktet.

Nyhetsoppslaget finner du her: Åpen for å flytte tilbake til hjembygda

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt