STRATEGISK PLANLEGGING VED STIFTELSEN FEKJÆR

Spesialisthelsetjenesten i Norge er i stadig utvikling. Nye lover, forskrifter og retningslinjer kommer jevnlig. Nye behandlingsformer utvikles. Fekjær er en dynamisk institusjon som ikke bare ønsker å følge utviklingen, men helst være i forkant innen en del områder. Norske myndigheter setter store krav til faglig kompetanse, bygningsmessig utforming og pasientens medvirkning under sin behandling.

 

Hovedsaken under styremøtet for Stiftelsen Fekjær 4. mai var: «Strategisk planlegging med mulige prioriteringer for Stiftelsen Fekjær de neste 10 år – 2020 – 2030».

Ledergruppen deltok denne dagen med innspill og kommentarer. Styret vedtok å sette i gang dette viktige arbeidet og med engasjement fra de ansatte i tillegg til ledelsen.

Advokat Geir Lippestad og hans stab er engasjert for blant annet å være ekstern konsulent i utviklingsarbeid. Geir Lippestad deltok denne dagen ved hjelp av det digitale samhandlingsverktøyet Teams

 

På bildet fra venstre; utviklingsleder Gunnar Fossholt, ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, nestleder styret Erling Lae, styreleder Ståle Borgersen, kontorleder Bjarne Berg, ansattes representant Birgit Rautenberg, leder poliklinikk Tone Kristin Solberg, styremedlem Jørgen Brabrandt og styremedlem Marit Sørensen. Foto: institusjonssjef Elling Fekjær