STORMEN/ORKANEN RASERTE SØRE HEDALEN OG FEKJÆR 19. NOV. 2021

Fredag 19. november fra kl 09.30 til 16.30 var det storm med orkankast i Søre Hedalen og Fekjær. Uværet forårsaket store ødeleggelser i bygda og på Fekjær. Heldigvis ble ingen hus på Fekjær hvor pasienter og ansatte holder til ødelagte.

Låven på Fekjær, garasjer og andre bygg fikk til dels store skader. Strømmen kom tilbake lørdag kveld og mobilnettet kom først onsdag 24. november. Internettet fikk vi tilbake 25. november. Hedalsvegen og Fekjarvegen var helt stengt av store mengder nedblåste trær.

Alle ansatte og pasienter ble beordret til å være inne i husene Internatet og Svingen. Ansatte sammen med pasienter forsøkte å være mest mulig sammen og lage en så trygg stemning som mulig.

Kokkene tryllet fram en ny vri på lunsj og middag. Vaktmester og andre fikk fram nødaggregater, propan og andre tekniske hjelpemidler.

Politi, brannvesen, sivilforsvar, Sør-Aurdal Energi, kommunen med flere gjorde en enorm innsats for å forsøke og holde infrastruktur oppe/utbedre så raskt som mulig.

Når en ser de enorme ødeleggelser som er i Søre Hedalen og på Fekjær, kan en være mer enn lykkelig for at ingen ble forulykket eller alvorlig skadet. Materielle skader kan repareres.

Fekjær psykiatriske senter har vært i full drift også denne uka. Uka har selvsagt hatt noe annet innhold enn vanlig.  Ansatte har gjort en kjempejobb. Pasienter har vist forståelse og vært med og tatt ansvar. Entreprenører var på plass lørdag morgen for å rydde opp og starte utbedringsarbeid.

Daglig er det blitt arrangert fellesmøter  gruppevis, hvor pasienter og ansatte har drøftet, snakket om uværet og dets følger. I går fikk alle ansatte tilbud om å komme til Fekjær for å snakke om hva de opplevde fredag 19. november.

 

Helse Sør Øst RHF, styret for Stiftelsen Fekjær, HELFO, Sør-Aurdal kommune med flere er blitt holdt løpende orienterte om situasjonen på Fekjær.

Fekjær er i ferd med å oppgradere sine kriseplaner, gå gjennom sine rutiner, hva kan vi gjøre bedre om en krise eller nærmest katastrofe inntreffer.

 

Fekjarvegen kl 12.00 fredag 19.11.21
Hedalsvegen v/oppkjøring til Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt