STORMEN/ORKANEN RASERTE SØRE HEDALEN OG FEKJÆR 19. NOV. 2021

Fredag 19. november fra kl 09.30 til 16.30 var det storm med orkankast i Søre Hedalen og Fekjær. Uværet forårsaket store ødeleggelser i bygda og på Fekjær. Heldigvis ble ingen hus på Fekjær hvor pasienter og ansatte holder til ødelagte.

Låven på Fekjær, garasjer og andre bygg fikk til dels store skader. Strømmen kom tilbake lørdag kveld og mobilnettet kom først onsdag 24. november. Internettet fikk vi tilbake 25. november. Hedalsvegen og Fekjarvegen var helt stengt av store mengder nedblåste trær.

Alle ansatte og pasienter ble beordret til å være inne i husene Internatet og Svingen. Ansatte sammen med pasienter forsøkte å være mest mulig sammen og lage en så trygg stemning som mulig.

Kokkene tryllet fram en ny vri på lunsj og middag. Vaktmester og andre fikk fram nødaggregater, propan og andre tekniske hjelpemidler.

Politi, brannvesen, sivilforsvar, Sør-Aurdal Energi, kommunen med flere gjorde en enorm innsats for å forsøke og holde infrastruktur oppe/utbedre så raskt som mulig.

Når en ser de enorme ødeleggelser som er i Søre Hedalen og på Fekjær, kan en være mer enn lykkelig for at ingen ble forulykket eller alvorlig skadet. Materielle skader kan repareres.

Fekjær psykiatriske senter har vært i full drift også denne uka. Uka har selvsagt hatt noe annet innhold enn vanlig.  Ansatte har gjort en kjempejobb. Pasienter har vist forståelse og vært med og tatt ansvar. Entreprenører var på plass lørdag morgen for å rydde opp og starte utbedringsarbeid.

Daglig er det blitt arrangert fellesmøter  gruppevis, hvor pasienter og ansatte har drøftet, snakket om uværet og dets følger. I går fikk alle ansatte tilbud om å komme til Fekjær for å snakke om hva de opplevde fredag 19. november.

 

Helse Sør Øst RHF, styret for Stiftelsen Fekjær, HELFO, Sør-Aurdal kommune med flere er blitt holdt løpende orienterte om situasjonen på Fekjær.

Fekjær er i ferd med å oppgradere sine kriseplaner, gå gjennom sine rutiner, hva kan vi gjøre bedre om en krise eller nærmest katastrofe inntreffer.

 

Fekjarvegen kl 12.00 fredag 19.11.21
Hedalsvegen v/oppkjøring til Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt