STORMEN/ORKANEN RASERTE SØRE HEDALEN OG FEKJÆR 19. NOV. 2021

Fredag 19. november fra kl 09.30 til 16.30 var det storm med orkankast i Søre Hedalen og Fekjær. Uværet forårsaket store ødeleggelser i bygda og på Fekjær. Heldigvis ble ingen hus på Fekjær hvor pasienter og ansatte holder til ødelagte.

Låven på Fekjær, garasjer og andre bygg fikk til dels store skader. Strømmen kom tilbake lørdag kveld og mobilnettet kom først onsdag 24. november. Internettet fikk vi tilbake 25. november. Hedalsvegen og Fekjarvegen var helt stengt av store mengder nedblåste trær.

Alle ansatte og pasienter ble beordret til å være inne i husene Internatet og Svingen. Ansatte sammen med pasienter forsøkte å være mest mulig sammen og lage en så trygg stemning som mulig.

Kokkene tryllet fram en ny vri på lunsj og middag. Vaktmester og andre fikk fram nødaggregater, propan og andre tekniske hjelpemidler.

Politi, brannvesen, sivilforsvar, Sør-Aurdal Energi, kommunen med flere gjorde en enorm innsats for å forsøke og holde infrastruktur oppe/utbedre så raskt som mulig.

Når en ser de enorme ødeleggelser som er i Søre Hedalen og på Fekjær, kan en være mer enn lykkelig for at ingen ble forulykket eller alvorlig skadet. Materielle skader kan repareres.

Fekjær psykiatriske senter har vært i full drift også denne uka. Uka har selvsagt hatt noe annet innhold enn vanlig.  Ansatte har gjort en kjempejobb. Pasienter har vist forståelse og vært med og tatt ansvar. Entreprenører var på plass lørdag morgen for å rydde opp og starte utbedringsarbeid.

Daglig er det blitt arrangert fellesmøter  gruppevis, hvor pasienter og ansatte har drøftet, snakket om uværet og dets følger. I går fikk alle ansatte tilbud om å komme til Fekjær for å snakke om hva de opplevde fredag 19. november.

 

Helse Sør Øst RHF, styret for Stiftelsen Fekjær, HELFO, Sør-Aurdal kommune med flere er blitt holdt løpende orienterte om situasjonen på Fekjær.

Fekjær er i ferd med å oppgradere sine kriseplaner, gå gjennom sine rutiner, hva kan vi gjøre bedre om en krise eller nærmest katastrofe inntreffer.

 

Fekjarvegen kl 12.00 fredag 19.11.21
Hedalsvegen v/oppkjøring til Fekjær

Aktuelt fra Fekjær

FEKJÆR SØKER SYKEPLEIER/VERNEPLEIER OG HELSEFAGARBEIDER

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg. FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (etterbehandlingstilbud). Døgnenhetene behandler voksen ungdom i alder 18 – 35 med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har [...]

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent [...]

Published 10 aug 2022 by Gunnar Fossholt

UTBEDRINGENE ETTER STORMEN/ORKANEN HAR KOMMET LANGT

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie. Vi som opplevde denne katastrofen, vil aldri glemme denne dagen. Stormen med orkankast over Søre Hedalen og noen andre områder i indre Østlandet gjorde store skader på skog, hus og infrastruktur. Skadene på Fekjær var omfattende. Hogstmaskiner har hogd vindfall gjennom måneder. Planting av ny [...]

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie. Vi som opplevde denne katastrofen, [...]

Published 12 jul 2022 by Gunnar Fossholt