SOSIONOMTJENESTEN VED FEKJÆR

F.v: Berit Perlestenbakken, Tone Kristin Solberg, Marte Skattebo Leite, Kristin Thorsrud, Marit Ekrebakke Stende og Ingrid Helene Berg

Fekjær har opprettet 6 sosionomstillinger. Alle stillinger er besatt med sosionomer utdannet etter Nasjonale retningslinjer for sosionomutdanning.

Sosionomene som har jobbet en del år ved Fekjær har alle tatt relevante tilleggsutdanninger. Blant annet har to videreutdanning i psykisk helsearbeid  og en har masterutdanning fra UiO i avhengighetsproblematikk. Sosionomene arbeider både ved døgnenheten og i poliklinikken/ambulant team.

Sosionomene er en viktig yrkesgruppe på Fekjær i forhold til koordinering og gjennomføring av Individuell plan, ivareta pasientens rettigheter og muligheter i forhold til norske lover/forskrifter til sosiale tjenester. I tillegg til sosionomoppgaver er sosionomene miljøterapeuter i samarbeid med  blant annet psykiatriske sykepleiere. Sosionomene har faste samarbeidsmøter med lærerne ved skolen på Fekjær. Dette blant annet for å sikre at det verdifulle arbeidet skolen gjør, blir en del av pasientens Individuelle plan.

Aktuelt fra Fekjær

KONTORMEDARBEIDER/SEKRETÆR 60% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 6 mai 2021 by Gunnar Fossholt

PSYKIATRISK SYKEPLEIER POLIKLINKK 100% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet. Poliklinikken holder til i egne moderne lokaler.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 27 apr 2021 by Gunnar Fossholt

SOSIONOM/VERNEPLEIER 100% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 27 apr 2021 by Gunnar Fossholt