SOSIONOMTJENESTEN VED FEKJÆR

F.v: Berit Perlestenbakken, Tone Kristin Solberg, Marte Skattebo Leite, Kristin Thorsrud, Marit Ekrebakke Stende og Ingrid Helene Berg

Fekjær har opprettet 6 sosionomstillinger. Alle stillinger er besatt med sosionomer utdannet etter Nasjonale retningslinjer for sosionomutdanning.

Sosionomene som har jobbet en del år ved Fekjær har alle tatt relevante tilleggsutdanninger. Blant annet har to videreutdanning i psykisk helsearbeid  og en har masterutdanning fra UiO i avhengighetsproblematikk. Sosionomene arbeider både ved døgnenheten og i poliklinikken/ambulant team.

Sosionomene er en viktig yrkesgruppe på Fekjær i forhold til koordinering og gjennomføring av Individuell plan, ivareta pasientens rettigheter og muligheter i forhold til norske lover/forskrifter til sosiale tjenester. I tillegg til sosionomoppgaver er sosionomene miljøterapeuter i samarbeid med  blant annet psykiatriske sykepleiere. Sosionomene har faste samarbeidsmøter med lærerne ved skolen på Fekjær. Dette blant annet for å sikre at det verdifulle arbeidet skolen gjør, blir en del av pasientens Individuelle plan.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt