SOSIONOMTJENESTEN VED FEKJÆR

F.v: Berit Perlestenbakken, Tone Kristin Solberg, Marte Skattebo Leite, Kristin Thorsrud, Marit Ekrebakke Stende og Ingrid Helene Berg

Fekjær har opprettet 6 sosionomstillinger. Alle stillinger er besatt med sosionomer utdannet etter Nasjonale retningslinjer for sosionomutdanning.

Sosionomene som har jobbet en del år ved Fekjær har alle tatt relevante tilleggsutdanninger. Blant annet har to videreutdanning i psykisk helsearbeid  og en har masterutdanning fra UiO i avhengighetsproblematikk. Sosionomene arbeider både ved døgnenheten og i poliklinikken/ambulant team.

Sosionomene er en viktig yrkesgruppe på Fekjær i forhold til koordinering og gjennomføring av Individuell plan, ivareta pasientens rettigheter og muligheter i forhold til norske lover/forskrifter til sosiale tjenester. I tillegg til sosionomoppgaver er sosionomene miljøterapeuter i samarbeid med  blant annet psykiatriske sykepleiere. Sosionomene har faste samarbeidsmøter med lærerne ved skolen på Fekjær. Dette blant annet for å sikre at det verdifulle arbeidet skolen gjør, blir en del av pasientens Individuelle plan.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt