SØR-AURDAL KOMMUNE SIN POSITIVPRIS TILDELT FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

F.h: ordfører Marit Hougsrud, institusjonssjef Elling Fekjær, koordinator Anne Karin Steinsæter, psykiatrisk sykepleier Vibeke Finøen Amundssen og assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken

Til applaus fra kommunestyret i Sør-Aurdal fikk Fekjær positivprisen for 2019 under kommunestyremøte 18. juni.

Når representantene kom tilbake til Fekjær og den gledelige nyheten ble kjent, var det stor jubel blant alle ansatte. Festkaken fra kommunen sammen med god kaffe bidro til feststemning. Ordførerens tale og Ellings tale ble opplest til de ansatte.

De ansatte klappet da nyheten ble kjent, og gratulerte hverandre med hedersbevisningen. Fekjær vil igjen takke Sør-Aurdal kommune for tildelingen av Positivprisen for 2019.

En del av de ansatte på jobb 18. juni mottok nyheten om Positivprisen.

 

For ordførerens tale klikk her

For Fekjærs takketale klikk her

For oppslag på hedalen.no klikk her