SOMMERTREFF FOR ANSATTE VED FEKJÆR

En del av de ansatte foran Søre Lokalet

Fekjær har tradisjon for å arrangere sommertreff for ansatte i juni måned. Nylig var en del av de ansatte samlet på Søre Lokalet i det fine sommerværet.

I tillegg til god mat fikk vi her høre en av våre ansatte, Solfrid Olmhus, spille langeleik. Solfrid er en habil langeleikspiller som i tillegg til å arbeide ved Fekjær også underviser i langeleikspill ved kulturskolen i Sør-Aurdal.

Solfrid Olmhus – en flott tradisjonsformidler av langeleiken

Noen fikk overrakt en hedersbevisning – se eget oppslag.

Ikke alle ansatte kan delta ved slik sammenkomster da en del må være på jobb. Flere ansatte uttrykte glede over at vi sammen legger forholdene til rette for sosiale sammenkomster, da alle til daglig står i krevende funksjoner ved Fekjær. Vi alle har behov for å snakke om løst og fast i tillegg til å få kulturelt påfyll.

En av våre idrettskonsulenter, Christian Brenden, konsentrer seg under en konkurranse

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt