SAUEN VÅR ER NÅ PÅ FJELLBEITE

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på vårbeite på selve Fekjær.
Alle voksne fikk klaver med bjeller og alle lam hadde blå merker med nummer i begge ørene. Du verden hvor glade små og store var for å komme ut i det fri, springe og ikke minst spise grønt næringsrikt gress!

Det tar noe tid før gresset kommer i fjellet. 9. juni 2022 var dagen kommet da det var grønt og frodig fjellbeite på Kroksetrene – fjellsetrene til Fekjær. Traktor- og bilhengere ble fylt opp med små og store sauer for kjøring til fjells.

Men først fikk alle de voksne søyene montert GPS på sine klaver. Det er tredje året vi kan daglig følge med på hvor søye med lam oppholder seg. De voksne kjente seg tydelig igjen fra sist sommer. Du verden hvor glade de var for å komme til seters og få friheten igjen!

Sauen vår er av rasen gammel norsk pels sau. De er mørke og har oftest sorte ansikter. Denne sauen liker seg aller best i høyfjellet og gjerne blant snøflekker. Setrene ligger på 900 m.o.h. Fjellviddene ovenfor setrene ligger på mellom 1000 – ca 1300 m.o.h.

I dette høyfjellsterrenget stortrives de! Under fjøsa på setrene ligger saltsteiner og jevnlig er vi til fjells for å gi litt ekstra sauemjøl. Alle dyr trenger ettersyn.

Når den blå bytta med mjøl kommer fram, blir sauen ekstra glad.

Sauen vår blir stelt og koset mye med gjennom hele vinteren. De er derfor tamme og glad i mennesker.

Lam og voksne sauer har nå en fantastisk tid i fjellet fram til ca 1. september. Da skal sauen hjem fra fjellbeite.

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt