SAUEN VÅR ER NÅ PÅ FJELLBEITE

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på vårbeite på selve Fekjær.
Alle voksne fikk klaver med bjeller og alle lam hadde blå merker med nummer i begge ørene. Du verden hvor glade små og store var for å komme ut i det fri, springe og ikke minst spise grønt næringsrikt gress!

Det tar noe tid før gresset kommer i fjellet. 9. juni 2022 var dagen kommet da det var grønt og frodig fjellbeite på Kroksetrene – fjellsetrene til Fekjær. Traktor- og bilhengere ble fylt opp med små og store sauer for kjøring til fjells.

Men først fikk alle de voksne søyene montert GPS på sine klaver. Det er tredje året vi kan daglig følge med på hvor søye med lam oppholder seg. De voksne kjente seg tydelig igjen fra sist sommer. Du verden hvor glade de var for å komme til seters og få friheten igjen!

Sauen vår er av rasen gammel norsk pels sau. De er mørke og har oftest sorte ansikter. Denne sauen liker seg aller best i høyfjellet og gjerne blant snøflekker. Setrene ligger på 900 m.o.h. Fjellviddene ovenfor setrene ligger på mellom 1000 – ca 1300 m.o.h.

I dette høyfjellsterrenget stortrives de! Under fjøsa på setrene ligger saltsteiner og jevnlig er vi til fjells for å gi litt ekstra sauemjøl. Alle dyr trenger ettersyn.

Når den blå bytta med mjøl kommer fram, blir sauen ekstra glad.

Sauen vår blir stelt og koset mye med gjennom hele vinteren. De er derfor tamme og glad i mennesker.

Lam og voksne sauer har nå en fantastisk tid i fjellet fram til ca 1. september. Da skal sauen hjem fra fjellbeite.

Aktuelt fra Fekjær

FEKJÆR SØKER SYKEPLEIER/VERNEPLEIER OG HELSEFAGARBEIDER

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg. FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (etterbehandlingstilbud). Døgnenhetene behandler voksen ungdom i alder 18 – 35 med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har [...]

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent [...]

Published 10 aug 2022 by Gunnar Fossholt

UTBEDRINGENE ETTER STORMEN/ORKANEN HAR KOMMET LANGT

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie. Vi som opplevde denne katastrofen, vil aldri glemme denne dagen. Stormen med orkankast over Søre Hedalen og noen andre områder i indre Østlandet gjorde store skader på skog, hus og infrastruktur. Skadene på Fekjær var omfattende. Hogstmaskiner har hogd vindfall gjennom måneder. Planting av ny [...]

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie. Vi som opplevde denne katastrofen, [...]

Published 12 jul 2022 by Gunnar Fossholt