Sau på Fekjær

Fekjærs pelssau

Viktig erfaring innen psykiatrien er at samspillet mellom mennesker og dyr er verdifullt. Flere psykiatriske sykehus har blant annet anskaffet hester og benytter stell av hestene som et instrument i behandling av noen pasienter.

Fekjær har sau. Vår erfaring er den samme. For noen pasienter er deltagelse under stell og ettersyn av sauen vinterstid verdifullt. I lammetida på våren er det ekstra interesse for å være med på fødsler, kose med lam og gi koppelam melk.

Nylig slapp vi en del av sauen vår på fjellbeite rundt setrene våre i Vassfaret. Dette er en stor dag for alle som har engasjert seg i prosessen med sauen og lamma. I tillegg setter sauen selv pris på saftig fjellgras og frihet.

Samvær med dyr – gi og få omsorg/kjærlighet, være med å ta ansvar for andre – ser vi gir selvtillit hos noen pasienter.

Dyra på fjellbeite skal ha tilsyn om sommeren og hentes tilbake fra fjellet i september. Alle disse turene gir gode opplevelser for en del av pasientene på Fekjær.

 

Fekjær har norsk pelssau – en gammel sauerase. Denne liker seg spesielt godt i fjellet og blir raskt folkekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt