Sau på Fekjær

Fekjærs pelssau

Viktig erfaring innen psykiatrien er at samspillet mellom mennesker og dyr er verdifullt. Flere psykiatriske sykehus har blant annet anskaffet hester og benytter stell av hestene som et instrument i behandling av noen pasienter.

Fekjær har sau. Vår erfaring er den samme. For noen pasienter er deltagelse under stell og ettersyn av sauen vinterstid verdifullt. I lammetida på våren er det ekstra interesse for å være med på fødsler, kose med lam og gi koppelam melk.

Nylig slapp vi en del av sauen vår på fjellbeite rundt setrene våre i Vassfaret. Dette er en stor dag for alle som har engasjert seg i prosessen med sauen og lamma. I tillegg setter sauen selv pris på saftig fjellgras og frihet.

Samvær med dyr – gi og få omsorg/kjærlighet, være med å ta ansvar for andre – ser vi gir selvtillit hos noen pasienter.

Dyra på fjellbeite skal ha tilsyn om sommeren og hentes tilbake fra fjellet i september. Alle disse turene gir gode opplevelser for en del av pasientene på Fekjær.

 

Fekjær har norsk pelssau – en gammel sauerase. Denne liker seg spesielt godt i fjellet og blir raskt folkekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt