Samling i Helseklyngen

Fekjær er medlem av Helseklyngen. Klyngen har flere årlige nettverks- og fagsamlinger.
I vinter arrangerte Helseklyngen 2 dagers samling i Oslo for ledelsen ved medlemsbedriftene i klyngen. Ledelsen ved Valdresklinikken ble invitert som gjest.

Advokat Geir Lippestad foreleste i teamet Ideelle virksomheter – plass i det norske helsevesenet og styret som ressurs/strategisk ledelse

Advokat Geir Lippestad

 

Statssekretær Christl Kvam hadde en grundig innledning med påfølgende diskusjon i temaet arbeid og helse – et tettere samvirke.

Statssekretær Christl Kvam

 

Daglig leder i Helseklyngen, Svein Pettersen, la fram forslag til årsplan og strategiplan til for klyngen. Dette er sentrale dokumenter i utviklingsarbeidet for klyngen og medlemsbedriftene. Helseklyngen støttes av Innovasjon Norge i dette arbeidet.

I underkant av 20 personer deltok under samlingen.

For å drive og videreutvikle et behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten i Norge, stilles det stadig større krav til den enkelte helsebedrift. Medlemmene i Helseklyngen representere ulike behandlingsområder innenfor spesialisthelsetjenesten. En fellesnevner for alle helsebedriftene er bl.a:

  • Døgninstitusjoner (gjerne med poliklinikk)
  • Avtale med regionale helseforetak
  • Kunnskapsbedrifter med mange ansatte
  • Lokalisert til distrikter (utenfor byer)
  • Basis for all behandling er norske lover og forskrifter
  • Alle driver utviklingsarbeid/forskning

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt