Samling i Helseklyngen

Fekjær er medlem av Helseklyngen. Klyngen har flere årlige nettverks- og fagsamlinger.
I vinter arrangerte Helseklyngen 2 dagers samling i Oslo for ledelsen ved medlemsbedriftene i klyngen. Ledelsen ved Valdresklinikken ble invitert som gjest.

Advokat Geir Lippestad foreleste i teamet Ideelle virksomheter – plass i det norske helsevesenet og styret som ressurs/strategisk ledelse

Advokat Geir Lippestad

 

Statssekretær Christl Kvam hadde en grundig innledning med påfølgende diskusjon i temaet arbeid og helse – et tettere samvirke.

Statssekretær Christl Kvam

 

Daglig leder i Helseklyngen, Svein Pettersen, la fram forslag til årsplan og strategiplan til for klyngen. Dette er sentrale dokumenter i utviklingsarbeidet for klyngen og medlemsbedriftene. Helseklyngen støttes av Innovasjon Norge i dette arbeidet.

I underkant av 20 personer deltok under samlingen.

For å drive og videreutvikle et behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten i Norge, stilles det stadig større krav til den enkelte helsebedrift. Medlemmene i Helseklyngen representere ulike behandlingsområder innenfor spesialisthelsetjenesten. En fellesnevner for alle helsebedriftene er bl.a:

  • Døgninstitusjoner (gjerne med poliklinikk)
  • Avtale med regionale helseforetak
  • Kunnskapsbedrifter med mange ansatte
  • Lokalisert til distrikter (utenfor byer)
  • Basis for all behandling er norske lover og forskrifter
  • Alle driver utviklingsarbeid/forskning

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt