PSYKIATRISKE SYKEPLEIERE

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

 

Døgnenhetene behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18-35 år med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har tilleggsproblem rus.

Senteret har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer.

Vi har ledig:

  • En 100% stilling for psykiatrisk sykepleier ved poliklinikken
  • En 100% stilling for psykiatrisk sykepleier ved en av døgnenhetene

 

Vi tilbyr:

  • Faste stillinger med 6 måneder gjensidig prøvetid
  • Et stort og godt fagmiljø med bl.a. faste fagdager
  • Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag
  • Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt
  • Lønn etter tariff med pensjons- og forsikringsordning i KLP
  • Gode moderne boliger til leie også for familie

hedalen.no kan du lese mer om bygda Hedalen.

Kontaktpersoner:

Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken tlf 915 13 484. Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Alf Skar: tlf 970 63 266 Epost: alf.skar@fekjaer.no

 

Skriftlig søknad med referanser sendes innen 1. april 2021 elektronisk til post@fekjaer.no eller pr post til Fekjær psykiatriske senter, Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen.

 

 

Ledige stillinger
Les mer om ledige stillinger
IDRETTSKONSULENT/MILJØTERAPEUT SOSIONOM OG VERNEPLEIER PSYKIATER/OVERLEGE – INNTIL 100% STILLING