PSYKIATRISK SYKEPLEIER POLIKLINKK 100% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet. Poliklinikken holder til i egne moderne lokaler.

Senteret har et stort og godt fagmiljø med blant annet psykiatere, psykologspesialist, sykepleiere (de fleste med videreutdanning), idrettskonsulenter og sosionomer.

Les mer om poliklinikken her: https://www.fekjaer.no/poliklinikk/

 

Vi har ledig i poliklinikken

100% stilling som psykiatrisk sykepleier

Vi tilbyr:

 ·        Faste stillinger med 6 måneder gjensidig prøvetid

·        Et godt fagmiljø med bl.a. faste fagdager

·        Engasjerte og dyktige medarbeidere i en hektisk hverdag

·        Et arbeidsmiljø preget av trygghet, engasjement og respekt

·        Lønn etter tariff med pensjons- og forsikringsordning i KLP

·        Gode moderne boliger til leie også for familie

Tiltredelse etter avtale.

hedalen.no kan du lese mer om bygda Hedalen.

 

Kontaktperson

Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken tlf 915 13 484.

Epost: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

Søknadsfrist: 18.mai 2021. Søknad sendes elektronisk til post@fekjaer.no eller pr post til Fekjær psykiatriske senter, Fekjarvegen 110, 3528 Hedalen.

Vennligst oppgi 2 referanser i din søknad.

Aktuelt fra Fekjær

KONTORMEDARBEIDER/SEKRETÆR 60% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 6 mai 2021 by Gunnar Fossholt

SOSIONOM/VERNEPLEIER 100% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 27 apr 2021 by Gunnar Fossholt

FEKJÆR UTVIDER MED 12 STILLINGER FRA SOMMEREN 2021

Fekjær psykiatriske senter opplever stor etterspørsel om behandlingsplass. Pågangen har det siste året vært økende og resultert i økt ventetid for å motta behandling. Fekjær er nå inne i en spennende utviklingsfase med utvidelse av antall behandlingsplasser og øker bemanningen med hele 12 nye fagstillinger.

Fekjær psykiatriske senter opplever stor etterspørsel om behandlingsplass. Pågangen har det siste året vært økende og [...]

Published 23 apr 2021 by Gunnar Fossholt