PROGRAM FOR FEKJÆRS JUBILEUMSARRANGEMENT

Vi alle på Fekjær ser fram til markering av 50- års jubileet 11. august.

Nesten alle inviterte gjester har svart de kommer den 11. august. Dette setter vi stor pris på.

Program for dagen finner du her:

Endelig program til 50 årsjubileum Fekjær 2021