PÅSKEN PÅ FEKJÆR I EN SPESIELL TID

Fekjær følger fortløpende de tiltak og endringer som gis i dagens situasjon fra regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, kommunelege og våre oppdragsgivere. Påsken står for tur, og ved Fekjær planlegger vi så tilnærmet normal påske som mulig. Vi legger til rette for uteaktiviteter og turer i nærområde med bål og ulike uteaktiviteter.

I denne tiden forsøker vi å gjøre så mye normale, gode aktiviteter som mulig samtidig som vi forholder oss til de enhver angitte føringer fra samfunnet. Behandlingen gjennomføres innenfor rammen av «nærkontaktregler» som gjelder. Fekjær ønsker også i denne tiden å sørge for at vi «tar vare på hverandre», men innenfor de rammer og retningslinjer for nærkontakt som gjelder.

Fekjær oppfordrer til mye kontakt og dialog med sine nære pårørende, vanligvis besøk på institusjonen, permisjoner hjem og regelmessig familiesamtaler. I disse tider begrenses alt besøk ved institusjonen og vi fraråder permisjoner. Derimot oppfordrer vi alle til å ha mye kontakt, samarbeidsmøter og familiesamtaler ved de «nye» elektroniske kommunikasjonsformene.

Vi vil med dette ønske alle pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god påske – i en helt spesiell tid.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt