PÅSKEN PÅ FEKJÆR I EN SPESIELL TID

Fekjær følger fortløpende de tiltak og endringer som gis i dagens situasjon fra regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, kommunelege og våre oppdragsgivere. Påsken står for tur, og ved Fekjær planlegger vi så tilnærmet normal påske som mulig. Vi legger til rette for uteaktiviteter og turer i nærområde med bål og ulike uteaktiviteter.

I denne tiden forsøker vi å gjøre så mye normale, gode aktiviteter som mulig samtidig som vi forholder oss til de enhver angitte føringer fra samfunnet. Behandlingen gjennomføres innenfor rammen av «nærkontaktregler» som gjelder. Fekjær ønsker også i denne tiden å sørge for at vi «tar vare på hverandre», men innenfor de rammer og retningslinjer for nærkontakt som gjelder.

Fekjær oppfordrer til mye kontakt og dialog med sine nære pårørende, vanligvis besøk på institusjonen, permisjoner hjem og regelmessig familiesamtaler. I disse tider begrenses alt besøk ved institusjonen og vi fraråder permisjoner. Derimot oppfordrer vi alle til å ha mye kontakt, samarbeidsmøter og familiesamtaler ved de «nye» elektroniske kommunikasjonsformene.

Vi vil med dette ønske alle pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god påske – i en helt spesiell tid.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt