Pakkeforløp

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern ble innført 1. januar 2019.
Lov om psykisk helsevern pålegger alle helseforetak og private institusjoner som har avtale med regionale helseforetak å iverksette pakkeforløp fra 1. januar.

Dette er et omfattende kvalitetsarbeid, hvor brukermedvirkning, samhandling og fagutvikling er sentralt. Pakkeforløp gjelder både for døgnbehandling og poliklinisk behandling, og skal sikre at pasienten får riktig behandling innen en lovpålagt tidsramme.

Hver selvstendig (juridisk enhet) skal oppnevne forløpskoordinatorer. Disse er oppnevnt ved Fekjær:
Døgnavdelingen: Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken.
Poliklinikken: Poliklinisk leder Tone Kristin Solberg Markussen.

Ønsker du å vite mer om pakkeforløp, kan du gå inn på:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus