Pakkeforløp

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern ble innført 1. januar 2019.
Lov om psykisk helsevern pålegger alle helseforetak og private institusjoner som har avtale med regionale helseforetak å iverksette pakkeforløp fra 1. januar.

Dette er et omfattende kvalitetsarbeid, hvor brukermedvirkning, samhandling og fagutvikling er sentralt. Pakkeforløp gjelder både for døgnbehandling og poliklinisk behandling, og skal sikre at pasienten får riktig behandling innen en lovpålagt tidsramme.

Hver selvstendig (juridisk enhet) skal oppnevne forløpskoordinatorer. Disse er oppnevnt ved Fekjær:
Døgnavdelingen: Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken.
Poliklinikken: Poliklinisk leder Tone Kristin Solberg Markussen.

Ønsker du å vite mer om pakkeforløp, kan du gå inn på:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Aktuelt fra Fekjær

Personalgruppa engasjerer seg når alle involveres i «å kaste ball» om kommende utvidelse

Fekjær utvider og tilpasser driften

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas i bruk. Flere nye stillinger er opprettet og ansettelsesprosessen er kommet langt. Fekjær har god søkning til de fleste fagstillingene

Fekjær utvider antall plasser for døgnbehandling fra oktober 2019. Dette etter tilbygget i enheten Svingen står ferdig til å tas [...]

Published 1 jul 2019 by Gunnar Fossholt
Helseklyngen med representanter fra Beitostølen Helseportsenter, Riisby Behandlingssenter, LHF Briskeby og Fekjær psykiatriske senter.

Helseklyngen besøkte NTNU Gjøvik

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor interesse får Helseklyngen og de enkelte medlemsbedriftenes virksomheter.

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor [...]

Published 28 jun 2019 by Gunnar Fossholt