Pakkeforløp

Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern ble innført 1. januar 2019.
Lov om psykisk helsevern pålegger alle helseforetak og private institusjoner som har avtale med regionale helseforetak å iverksette pakkeforløp fra 1. januar.

Dette er et omfattende kvalitetsarbeid, hvor brukermedvirkning, samhandling og fagutvikling er sentralt. Pakkeforløp gjelder både for døgnbehandling og poliklinisk behandling, og skal sikre at pasienten får riktig behandling innen en lovpålagt tidsramme.

Hver selvstendig (juridisk enhet) skal oppnevne forløpskoordinatorer. Disse er oppnevnt ved Fekjær:
Døgnavdelingen: Ass. institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken.
Poliklinikken: Poliklinisk leder Tone Kristin Solberg Markussen.

Ønsker du å vite mer om pakkeforløp, kan du gå inn på:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt