Om psykologtjenesten ved Fekjær

Vår psykologspesialist har sammenfattet følgende informasjon om psykologtjenesten ved Fekjær

Psykologtjenesten
Første kontakt med psykolog/psykologspesialist skjer innen de 7 første dager av innleggelsen. Innkomstjournal utfylles og redigeres med all vesentlig informasjon om pasientens sykehistorie og den nåværende tilstand. Innkomstintervjuet tjener også som grunnlag for den første tentative diagnose, som sammenlignes med henvisningsdiagnosene. I denne fase kan man i tillegg beslutte hvordan kontakten videre vil se ut.

Pasienten tilbys psykoterapeutisk behandling som kan være: psykodynamisk korttidsterapi (herunder mentalisering), mindfulness og EMDR. Et viktig aspekt ved psykologarbeidet er den utvidede utredning, som foretas når pasienten har vært innlagt i 6 uker. Denne utredningen består av en skikkelig og omfattende psykologisk undersøkelse med psykodiagnostiske instrumenter (kognitive og projektive tester) samt psykiatriske diagnostiske redskaper (spørreskjemaer).

Resultater oppsummeres i en rapport som inneholder både definitive diagnoser og en beskrivelse av personlighetsfunksjonen. Som regel brukes denne rapport til utarbeidelse av spesialisterklæringer eller andre uttalelser om pasientens tilstand, som avfattes på foranledning av NAV eller andre relevante organer/institusjoner.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt