Om psykologtjenesten ved Fekjær

Vår psykologspesialist har sammenfattet følgende informasjon om psykologtjenesten ved Fekjær

Psykologtjenesten
Første kontakt med psykolog/psykologspesialist skjer innen de 7 første dager av innleggelsen. Innkomstjournal utfylles og redigeres med all vesentlig informasjon om pasientens sykehistorie og den nåværende tilstand. Innkomstintervjuet tjener også som grunnlag for den første tentative diagnose, som sammenlignes med henvisningsdiagnosene. I denne fase kan man i tillegg beslutte hvordan kontakten videre vil se ut.

Pasienten tilbys psykoterapeutisk behandling som kan være: psykodynamisk korttidsterapi (herunder mentalisering), mindfulness og EMDR. Et viktig aspekt ved psykologarbeidet er den utvidede utredning, som foretas når pasienten har vært innlagt i 6 uker. Denne utredningen består av en skikkelig og omfattende psykologisk undersøkelse med psykodiagnostiske instrumenter (kognitive og projektive tester) samt psykiatriske diagnostiske redskaper (spørreskjemaer).

Resultater oppsummeres i en rapport som inneholder både definitive diagnoser og en beskrivelse av personlighetsfunksjonen. Som regel brukes denne rapport til utarbeidelse av spesialisterklæringer eller andre uttalelser om pasientens tilstand, som avfattes på foranledning av NAV eller andre relevante organer/institusjoner.

Aktuelt fra Fekjær

Brunbakklitunet består av 8 leiligheter og 2 eneboliger. Her et av husene med 4 leiligheter.

HEDALEN BOLIGSTIFTELSE GJENNOM SNART 25 ÅR

I mars 1994 skrev daværende rektor Olsen ved Hedalen barne-/ungdomsskole et brev til kommunen. Her beskrev han hvor vanskelig det var for skolens nye ansatte å få leie bolig i Hedalen. Rektor brukte mye tid på å forsøke å skaffe bolig til nyansatte. Brevet avsluttes slik: «Kommunen må prøve å skaffe seg hus når de lyser ut stillingene».

I mars 1994 skrev daværende rektor Olsen ved Hedalen barne-/ungdomsskole et brev til kommunen. Her beskrev han hvor vanskelig det [...]

Published 25 feb 2020 by Gunnar Fossholt
Formannskap og deler av ledelsen ved senteret under befaringen.

BESØK AV FORMANNSKAPET I SØR-AURDAL SAMMEN MED RÅDMANN OG HANS STAB

28. januar 2020 la Sør-Aurdal kommune sitt Formannskapsmøte til Fekjær psykiatriske senter. Som en forlengelse av Formannskapets formelle møte, ønsket ordfører en grundig orientering om Fekjær psykiatriske senter.

28. januar 2020 la Sør-Aurdal kommune sitt Formannskapsmøte til Fekjær psykiatriske senter. Som en forlengelse av Formannskapets [...]

Published 29 jan 2020 by Gunnar Fossholt