Om psykologtjenesten ved Fekjær

Vår psykologspesialist har sammenfattet følgende informasjon om psykologtjenesten ved Fekjær

Psykologtjenesten
Første kontakt med psykolog/psykologspesialist skjer innen de 7 første dager av innleggelsen. Innkomstjournal utfylles og redigeres med all vesentlig informasjon om pasientens sykehistorie og den nåværende tilstand. Innkomstintervjuet tjener også som grunnlag for den første tentative diagnose, som sammenlignes med henvisningsdiagnosene. I denne fase kan man i tillegg beslutte hvordan kontakten videre vil se ut.

Pasienten tilbys psykoterapeutisk behandling som kan være: psykodynamisk korttidsterapi (herunder mentalisering), mindfulness og EMDR. Et viktig aspekt ved psykologarbeidet er den utvidede utredning, som foretas når pasienten har vært innlagt i 6 uker. Denne utredningen består av en skikkelig og omfattende psykologisk undersøkelse med psykodiagnostiske instrumenter (kognitive og projektive tester) samt psykiatriske diagnostiske redskaper (spørreskjemaer).

Resultater oppsummeres i en rapport som inneholder både definitive diagnoser og en beskrivelse av personlighetsfunksjonen. Som regel brukes denne rapport til utarbeidelse av spesialisterklæringer eller andre uttalelser om pasientens tilstand, som avfattes på foranledning av NAV eller andre relevante organer/institusjoner.