NYTT STYREMEDLEM I STYRET FOR STIFTELSEN FEKJÆR

Professor Marit Sørensen Foto: NIH

Professor Marit Sørensen har sagt ja til å bli nytt styremedlem.

Marit Sørensen er professor ved Norges Idrettshøgskole (NIH) og arbeider ved avdeling Institutt- for idrett og samfunnsvitenskap. Hun har forsket blant annet innenfor idrettspsykologi, motivasjon, fysisk aktivitet og funksjonshemning. Marit Sørensen har tidligere arbeidet i psykiatrien og spesielt med fysisk aktivitet som behandlingsform.

Fekjær har samarbeidet med Marit i ulike forsknings- og utviklingsprosjekt innen fysisk aktivitet og psykisk helse ved Fekjær og NIH. Marit har også vært en viktig døråpner for øvrige kontaktpunkter mellom Idrettshøgskolen og Fekjær. Eksempelvis NIH studenter med studiepraksis på Fekjær som del av  masteroppgave eller årsstudium innen fysisk aktivitet og helse.

Stiftelsens styre består av 5 medlemmer. I Vedtekter for stiftelsen heter det:
Styret bør samlet ha kompetanse innen psykiatri, ledelse/økonomi/juss/ helseforskning/utdanning på høyskole/universitetsnivå og politikk primært fylkesnivå eller høyere.

Marit ønskes velkommen inn i styret for Stiftelsen Fekjær!

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt