NYTT STYREMEDLEM I STYRET FOR STIFTELSEN FEKJÆR

Professor Marit Sørensen

Professor Marit Sørensen har sagt ja til å bli nytt styremedlem.

Marit Sørensen er professor ved Norges Idrettshøgskole (NIH) og arbeider ved avdeling Institutt- for idrett og samfunnsvitenskap. Hun har forsket blant annet innenfor idrettspsykologi, motivasjon, fysisk aktivitet og funksjonshemning. Marit Sørensen har tidligere arbeidet i psykiatrien og spesielt med fysisk aktivitet som behandlingsform.

Fekjær har samarbeidet med Marit i ulike forsknings- og utviklingsprosjekt innen fysisk aktivitet og psykisk helse ved Fekjær og NIH. Marit har også vært en viktig døråpner for øvrige kontaktpunkter mellom Idrettshøgskolen og Fekjær. Eksempelvis NIH studenter med studiepraksis på Fekjær som del av  masteroppgave eller årsstudium innen fysisk aktivitet og helse.

Stiftelsens styre består av 5 medlemmer. I Vedtekter for stiftelsen heter det:
Styret bør samlet ha kompetanse innen psykiatri, ledelse/økonomi/juss/ helseforskning/utdanning på høyskole/universitetsnivå og politikk primært fylkesnivå eller høyere.

Marit ønskes velkommen inn i styret for Stiftelsen Fekjær!

Aktuelt fra Fekjær

KORONAVIRUS – TILTAK VED FEKJÆR

De siste dagene har vært svært krevende for samfunnet. Fekjær følger fortløpende med på tiltak og endringer fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Fylkesmannen, kommunelege og våre oppdragsgivere. Vi tilpasser kontinuerlig Fekjærs drift i henhold til disse bestemmelsene.

De siste dagene har vært svært krevende for samfunnet. Fekjær følger fortløpende med på tiltak og endringer fra Regjeringen, [...]

Published 15 mar 2020 by Gunnar Fossholt
Brunbakklitunet består av 8 leiligheter og 2 eneboliger. Her et av husene med 4 leiligheter.

HEDALEN BOLIGSTIFTELSE GJENNOM SNART 25 ÅR

I mars 1994 skrev daværende rektor Olsen ved Hedalen barne-/ungdomsskole et brev til kommunen. Her beskrev han hvor vanskelig det var for skolens nye ansatte å få leie bolig i Hedalen. Rektor brukte mye tid på å forsøke å skaffe bolig til nyansatte. Brevet avsluttes slik: «Kommunen må prøve å skaffe seg hus når de lyser ut stillingene».

I mars 1994 skrev daværende rektor Olsen ved Hedalen barne-/ungdomsskole et brev til kommunen. Her beskrev han hvor vanskelig det [...]

Published 25 feb 2020 by Gunnar Fossholt