NYTT STYREMEDLEM I STYRET FOR STIFTELSEN FEKJÆR

Professor Marit Sørensen Foto: NIH

Professor Marit Sørensen har sagt ja til å bli nytt styremedlem.

Marit Sørensen er professor ved Norges Idrettshøgskole (NIH) og arbeider ved avdeling Institutt- for idrett og samfunnsvitenskap. Hun har forsket blant annet innenfor idrettspsykologi, motivasjon, fysisk aktivitet og funksjonshemning. Marit Sørensen har tidligere arbeidet i psykiatrien og spesielt med fysisk aktivitet som behandlingsform.

Fekjær har samarbeidet med Marit i ulike forsknings- og utviklingsprosjekt innen fysisk aktivitet og psykisk helse ved Fekjær og NIH. Marit har også vært en viktig døråpner for øvrige kontaktpunkter mellom Idrettshøgskolen og Fekjær. Eksempelvis NIH studenter med studiepraksis på Fekjær som del av  masteroppgave eller årsstudium innen fysisk aktivitet og helse.

Stiftelsens styre består av 5 medlemmer. I Vedtekter for stiftelsen heter det:
Styret bør samlet ha kompetanse innen psykiatri, ledelse/økonomi/juss/ helseforskning/utdanning på høyskole/universitetsnivå og politikk primært fylkesnivå eller høyere.

Marit ønskes velkommen inn i styret for Stiftelsen Fekjær!