NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen ga mye informasjon om Fekjær før det ble tid til en omvisning på sentret. Under lunsjen ble det en konstruktiv dialog mellom de besøkende og ledelsen, hvor Elling Fekjær også var til stede.

Stortingsrepresentanten sa i klare ord at Fekjær har mange representanter på Stortinget som slår ring rundt Fekjær, da sentret er tuftet på høy faglighet og er nærmest blitt et nasjonalt behandlingstilbud for en særdeles sårbar gruppe unge mennesker med alvorlig psykiske lidelse.

Arbeiderpartiet ønsker å komme tilbake med flere representanter for å se og motta informasjon om Stiftelsen Fekjær, sa Lise Selnes under avslutningen av besøket.