NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen ga mye informasjon om Fekjær før det ble tid til en omvisning på sentret. Under lunsjen ble det en konstruktiv dialog mellom de besøkende og ledelsen, hvor Elling Fekjær også var til stede.

Stortingsrepresentanten sa i klare ord at Fekjær har mange representanter på Stortinget som slår ring rundt Fekjær, da sentret er tuftet på høy faglighet og er nærmest blitt et nasjonalt behandlingstilbud for en særdeles sårbar gruppe unge mennesker med alvorlig psykiske lidelse.

Arbeiderpartiet ønsker å komme tilbake med flere representanter for å se og motta informasjon om Stiftelsen Fekjær, sa Lise Selnes under avslutningen av besøket.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt