NYE MEDARBEIDERE VED FEKJÆR

Denne gjengen ser frem til å få nye kollegaer.

Fekjær utvider og har ansatt tre nye medarbeidere ved døgnenheten.

Ragnhild G. Wangen begynte ved Fekjær 2. januar. Hun er spesialsykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid og i tillegg andre relevante tilleggsutdanninger. Hun har i alle år arbeidet innen psykiatrien ved bl.a. Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Hun har også hatt undervisningsstillinger. I tillegg til å arbeide mye klinikk, har hun innehatt ulike lederstillinger. Ragnhild vil ved Fekjær ha en viktig rolle i oppbyggingen av avdeling Svingen.

Spesialsykepleier Bent Egil Bergestuen har i vel 20 år arbeidet ved Sykehuset Innlandet, spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser. Bent Egil kjenner Fekjær, da han bl.a. var student hos oss for en del år tilbake.

Vernepleier Roy Arne Børseth har bl.a. arbeidet ved Lovisenberg Sykehus, psykiatrisk avdeling i Oslo gjennom mange år, og ved Sykehuset Innlandet, psykiatrisk avdeling Gjøvik. Roy Arne vil arbeide mest på natt ved Fekjær.

Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen!

Aktuelt fra Fekjær

Brunbakklitunet består av 8 leiligheter og 2 eneboliger. Her et av husene med 4 leiligheter.

HEDALEN BOLIGSTIFTELSE GJENNOM SNART 25 ÅR

I mars 1994 skrev daværende rektor Olsen ved Hedalen barne-/ungdomsskole et brev til kommunen. Her beskrev han hvor vanskelig det var for skolens nye ansatte å få leie bolig i Hedalen. Rektor brukte mye tid på å forsøke å skaffe bolig til nyansatte. Brevet avsluttes slik: «Kommunen må prøve å skaffe seg hus når de lyser ut stillingene».

I mars 1994 skrev daværende rektor Olsen ved Hedalen barne-/ungdomsskole et brev til kommunen. Her beskrev han hvor vanskelig det [...]

Published 25 feb 2020 by Gunnar Fossholt
Formannskap og deler av ledelsen ved senteret under befaringen.

BESØK AV FORMANNSKAPET I SØR-AURDAL SAMMEN MED RÅDMANN OG HANS STAB

28. januar 2020 la Sør-Aurdal kommune sitt Formannskapsmøte til Fekjær psykiatriske senter. Som en forlengelse av Formannskapets formelle møte, ønsket ordfører en grundig orientering om Fekjær psykiatriske senter.

28. januar 2020 la Sør-Aurdal kommune sitt Formannskapsmøte til Fekjær psykiatriske senter. Som en forlengelse av Formannskapets [...]

Published 29 jan 2020 by Gunnar Fossholt