NYE MEDARBEIDERE VED FEKJÆR

Denne gjengen ser frem til å få nye kollegaer.

Fekjær utvider og har ansatt tre nye medarbeidere ved døgnenheten.

Ragnhild G. Wangen begynte ved Fekjær 2. januar. Hun er spesialsykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid og i tillegg andre relevante tilleggsutdanninger. Hun har i alle år arbeidet innen psykiatrien ved bl.a. Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Hun har også hatt undervisningsstillinger. I tillegg til å arbeide mye klinikk, har hun innehatt ulike lederstillinger. Ragnhild vil ved Fekjær ha en viktig rolle i oppbyggingen av avdeling Svingen.

Spesialsykepleier Bent Egil Bergestuen har i vel 20 år arbeidet ved Sykehuset Innlandet, spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser. Bent Egil kjenner Fekjær, da han bl.a. var student hos oss for en del år tilbake.

Vernepleier Roy Arne Børseth har bl.a. arbeidet ved Lovisenberg Sykehus, psykiatrisk avdeling i Oslo gjennom mange år, og ved Sykehuset Innlandet, psykiatrisk avdeling Gjøvik. Roy Arne vil arbeide mest på natt ved Fekjær.

Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen!

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt