NYE MEDARBEIDERE VED FEKJÆR

Denne gjengen ser frem til å få nye kollegaer.

Fekjær utvider og har ansatt tre nye medarbeidere ved døgnenheten.

Ragnhild G. Wangen begynte ved Fekjær 2. januar. Hun er spesialsykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid og i tillegg andre relevante tilleggsutdanninger. Hun har i alle år arbeidet innen psykiatrien ved bl.a. Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Hun har også hatt undervisningsstillinger. I tillegg til å arbeide mye klinikk, har hun innehatt ulike lederstillinger. Ragnhild vil ved Fekjær ha en viktig rolle i oppbyggingen av avdeling Svingen.

Spesialsykepleier Bent Egil Bergestuen har i vel 20 år arbeidet ved Sykehuset Innlandet, spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser. Bent Egil kjenner Fekjær, da han bl.a. var student hos oss for en del år tilbake.

Vernepleier Roy Arne Børseth har bl.a. arbeidet ved Lovisenberg Sykehus, psykiatrisk avdeling i Oslo gjennom mange år, og ved Sykehuset Innlandet, psykiatrisk avdeling Gjøvik. Roy Arne vil arbeide mest på natt ved Fekjær.

Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen!