NYE MEDARBEIDERE VED FEKJÆR

Denne gjengen ser frem til å få nye kollegaer.

Fekjær utvider og har ansatt tre nye medarbeidere ved døgnenheten.

Ragnhild G. Wangen begynte ved Fekjær 2. januar. Hun er spesialsykepleier og har mastergrad i psykisk helsearbeid og i tillegg andre relevante tilleggsutdanninger. Hun har i alle år arbeidet innen psykiatrien ved bl.a. Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Innlandet. Hun har også hatt undervisningsstillinger. I tillegg til å arbeide mye klinikk, har hun innehatt ulike lederstillinger. Ragnhild vil ved Fekjær ha en viktig rolle i oppbyggingen av avdeling Svingen.

Spesialsykepleier Bent Egil Bergestuen har i vel 20 år arbeidet ved Sykehuset Innlandet, spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser. Bent Egil kjenner Fekjær, da han bl.a. var student hos oss for en del år tilbake.

Vernepleier Roy Arne Børseth har bl.a. arbeidet ved Lovisenberg Sykehus, psykiatrisk avdeling i Oslo gjennom mange år, og ved Sykehuset Innlandet, psykiatrisk avdeling Gjøvik. Roy Arne vil arbeide mest på natt ved Fekjær.

Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen!

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt