NY BOK OM FEKJÆR

I 2011 ble boka Fekjær – i psykiatriens tjeneste av Eldor Bråthen gitt ut.
Psykiatrien i Norge er stadig i utvikling og ikke minst er Fekjær i utvikling. Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet av den grunn i 2020 å utgi en ny bok om Fekjær.

Planen var å utgi ny bok i forbindelse med Fekjær sitt 50-årsjubileum i 20221. Pandemien la en brems også på bokprosjektet. Den nye boka vil ha utgivelse i november 2022.

Tidligere redaktør gjennom mange år i avisa Valdres og nå journalist i Fredrikstad blad, Ivar Brynhildsen, er forfatter.

Han har hatt noen måneder permisjon fra avisa for å skrive boka. Mangeårig fotograf i Aftenposten Tor Stenersen har tatt de fleste av bildene i boka.

Forrige bok inneholdt vesentlig historien og utviklingen av Fekjær fram til 2011. Den nye boka har selvsagt en kortfattet historie om Fekjærs utvikling de siste 10 årene. Imidlertid er brukerens stemme sentral i den nye boka. I tillegg vil boka inneholde føringer for Fekjær som spesialistinstitusjon inn i framtida.

Målgruppen til den nye Fekjærboka er alle som er interessert i norsk psykiatri – om det er folk som sliter tungt psykisk, pårørende, fagfolk og politikere.

Boka vil være til salgs. Nærmere kunngjøring vil komme.

Aktuelt fra Fekjær

FEKJÆR SØKER SYKEPLEIER/VERNEPLEIER OG HELSEFAGARBEIDER

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent også for inntak etter Fritt behandlingsvalg. FPS består av 2 døgnenheter, poliklinikk med ambulant team og overgangsboliger (etterbehandlingstilbud). Døgnenhetene behandler voksen ungdom i alder 18 – 35 med alvorlige psykiatriske problemstillinger. Noen har [...]

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten. FPS har avtale med Helse Sør Øst RHF og godkjent [...]

Published 10 aug 2022 by Gunnar Fossholt

UTBEDRINGENE ETTER STORMEN/ORKANEN HAR KOMMET LANGT

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie. Vi som opplevde denne katastrofen, vil aldri glemme denne dagen. Stormen med orkankast over Søre Hedalen og noen andre områder i indre Østlandet gjorde store skader på skog, hus og infrastruktur. Skadene på Fekjær var omfattende. Hogstmaskiner har hogd vindfall gjennom måneder. Planting av ny [...]

Fredag 19. november 2021 blir stående som kanskje den mørkeste dagen i Fekjær sin historie. Vi som opplevde denne katastrofen, [...]

Published 12 jul 2022 by Gunnar Fossholt

SAUEN VÅR ER NÅ PÅ FJELLBEITE

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på vårbeite på selve Fekjær. Alle voksne fikk klaver med bjeller og alle lam hadde blå merker med nummer i begge ørene. Du verden hvor glade små og store var for å komme ut i det fri, springe og ikke minst spise grønt næringsrikt gress!

Mange setter stor pris på sauen. Etter en fin periode med lemming i april og første del av mai, slapp vi 19. mai sauen på [...]

Published 12 jul 2022 by Gunnar Fossholt