NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE – Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Forsiden til ny Fekjærbok

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

I tillegg til kort historisk stoff om Fekjær, vektlegger boka å formidle brukerens stemme. Boka gir også tanker og svar på hva med Fekjær inn i framtida.

Fredag 18. november vil det være en større tilstelning under lansering av boka på selve Fekjær. Foruten representanter fra brukere, ansatte og gjester, vil statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen foreta den høytidelige lanseringen av boka.

Forfatteren selv vil fortelle om sitt arbeid med boka og det blir hilsningstaler.

Det vil komme et eget oppslag fra denne markeringen.

Boka vil være til salgs i resepsjonen på Fekjær, Joker Hedalen og Joker Finnøen Begnadalen. Biblioteket vil ha den til salg og utlån både på Bagn og i Hedalen.

Boka kan også bestilles gjennom : post@fekjaer.no. Skal boka sendes pr post kommer porto i tillegg.

 

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt