NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE – Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Forsiden til ny Fekjærbok

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

I tillegg til kort historisk stoff om Fekjær, vektlegger boka å formidle brukerens stemme. Boka gir også tanker og svar på hva med Fekjær inn i framtida.

Fredag 18. november vil det være en større tilstelning under lansering av boka på selve Fekjær. Foruten representanter fra brukere, ansatte og gjester, vil statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen foreta den høytidelige lanseringen av boka.

Forfatteren selv vil fortelle om sitt arbeid med boka og det blir hilsningstaler.

Det vil komme et eget oppslag fra denne markeringen.

Boka vil være til salgs i resepsjonen på Fekjær, Joker Hedalen og Joker Finnøen Begnadalen. Biblioteket vil ha den til salg og utlån både på Bagn og i Hedalen.

Boka kan også bestilles gjennom : post@fekjaer.no. Skal boka sendes pr post kommer porto i tillegg.