NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE – Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Forsiden til ny Fekjærbok

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

I tillegg til kort historisk stoff om Fekjær, vektlegger boka å formidle brukerens stemme. Boka gir også tanker og svar på hva med Fekjær inn i framtida.

Fredag 18. november vil det være en større tilstelning under lansering av boka på selve Fekjær. Foruten representanter fra brukere, ansatte og gjester, vil statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen foreta den høytidelige lanseringen av boka.

Forfatteren selv vil fortelle om sitt arbeid med boka og det blir hilsningstaler.

Det vil komme et eget oppslag fra denne markeringen.

Boka vil være til salgs i resepsjonen på Fekjær, Joker Hedalen og Joker Finnøen Begnadalen. Biblioteket vil ha den til salg og utlån både på Bagn og i Hedalen.

Boka kan også bestilles gjennom : post@fekjaer.no. Skal boka sendes pr post kommer porto i tillegg.

 

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt