MØTE I HELSE SØR ØST RHF

Anne Aasen og Unni Aker fra HSØ RHF orienterer

Fekjær har avtale med Helse Sør Øst RHF (HSØ RHF). Årlig innkalles alle institusjoner HSØ RHF har avtale med til samarbeidsmøte. 29. august møtte 6 institusjoner til konferanse i Helse Sør Øst sine lokaler på Hamar.

Den nye avdelingsdirektøren for Psykisk helse og rusbehandling Cecilie Skule ble presentert. I tillegg var spesialrådgiver Unni Aker og avdelingsleder Anne Aasen sentrale under konferansen.

Hver institusjon hadde en kort presentasjon om sine virksomheter med fokus på hva som er nytt det siste året. HSØ RHF informerte om nye nasjonale standarder i aktuelle temaer.
3 representanter fra Furukollen psykiatriske senter ga oss en innføring i «Bruk av ERK i tidlig intervensjon» og Capio Anoreksi Senter presenterte sitt behandlingstilbud.
Fra Fekjær møtte Tor Anders Perlestenbakken, Alf Skar og Elling Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt