MINNEORD

Vår kjære psykologspesialist gjennom mange år på Fekjær Rigo Mozart døde 9. april 2022 etter kort tids sykdom. Han ble 67 år gammel. Hans hele navn er Rigoberto Mozart Brito-Lopez.

Rigo var en særdeles dyktig psykologspesialist. Fekjær og psykiatrien har ved hans bortgang mistet en stor fagmann. En spesialist som levde for psykologien og gi behandling og utredning til folk som hadde det særlig vanskelig.

Statsforvalteren i Innlandet var for kort tid tilbake klar i sin uttalelse: » Vi har aldri vært i kontakt med en så kunnskapsrik og dyktig psykologspesialist som Rigo Mozart. Hans omfattende utredninger, vurderinger og terapier står til en rein 6.»

Rigo Mozart venter her på Helse og omsorgsminister Bent Høie ankommer Fekjær 11. august 2021.

I 1974 flyktet Rigo sammen med sine 5 søsken og foreldre fra militærkuppet i Chile til Danmark. Dansk språk lærte han seg raskt og tok til med psykologstudiet ved universitetet i København, hvor han gikk ut med et høyt karakterer snitt. Han leste videre og begynte med forskning og ble snart klinisk psykolog. I slutten av 1980-årene kom han til Norge første gang og da som psykologspesialist. Ca 1990 var det mulig for han å dra tilbake til Chile. Her ble han professor. Etter noen år i Chile lengtet Rigo tilbake til Norge og arbeidet ved ulike steder her innen spesialisthelsetjenesten. Han hadde også undervisningsstillinger i Norge. Rigo har utmerket seg ved ikke bare å være en stor psykologisk kapasitet, men også være en intellektuell. Han var bla språkkyndig på spansk, italiensk, fransk, engelsk, norsk og dansk.

Rigo var forankret i psykoanalysen med Freud og Lacan.

Helt fram til siste uken av sitt liv leste Rigo omfattende tykke fagbøker innen psykologien og gjerne på fremmede språk. «Det er psykologien som er livet mitt», sa han.

Rigo ble glad i Fekjær og Hedalen. «Her er hjemmet mitt», uttrykte han ved flere anledninger. Hans plan og ønske var fortsatt å arbeide ved Fekjær gjennom mange år. Slik ble det ikke.

Fekjær og psykiatrien har mistet en stor fagmann.

Fred over psykologspesialist Rigo Mozart sitt vakre minne!

 

Elling Fekjær

 

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt