MINNEORD

Vår kjære psykologspesialist gjennom mange år på Fekjær Rigo Mozart døde 9. april 2022 etter kort tids sykdom. Han ble 67 år gammel. Hans hele navn er Rigoberto Mozart Brito-Lopez.

Rigo var en særdeles dyktig psykologspesialist. Fekjær og psykiatrien har ved hans bortgang mistet en stor fagmann. En spesialist som levde for psykologien og gi behandling og utredning til folk som hadde det særlig vanskelig.

Statsforvalteren i Innlandet var for kort tid tilbake klar i sin uttalelse: » Vi har aldri vært i kontakt med en så kunnskapsrik og dyktig psykologspesialist som Rigo Mozart. Hans omfattende utredninger, vurderinger og terapier står til en rein 6.»

Rigo Mozart venter her på Helse og omsorgsminister Bent Høie ankommer Fekjær 11. august 2021.

I 1974 flyktet Rigo sammen med sine 5 søsken og foreldre fra militærkuppet i Chile til Danmark. Dansk språk lærte han seg raskt og tok til med psykologstudiet ved universitetet i København, hvor han gikk ut med et høyt karakterer snitt. Han leste videre og begynte med forskning og ble snart klinisk psykolog. I slutten av 1980-årene kom han til Norge første gang og da som psykologspesialist. Ca 1990 var det mulig for han å dra tilbake til Chile. Her ble han professor. Etter noen år i Chile lengtet Rigo tilbake til Norge og arbeidet ved ulike steder her innen spesialisthelsetjenesten. Han hadde også undervisningsstillinger i Norge. Rigo har utmerket seg ved ikke bare å være en stor psykologisk kapasitet, men også være en intellektuell. Han var bla språkkyndig på spansk, italiensk, fransk, engelsk, norsk og dansk.

Rigo var forankret i psykoanalysen med Freud og Lacan.

Helt fram til siste uken av sitt liv leste Rigo omfattende tykke fagbøker innen psykologien og gjerne på fremmede språk. «Det er psykologien som er livet mitt», sa han.

Rigo ble glad i Fekjær og Hedalen. «Her er hjemmet mitt», uttrykte han ved flere anledninger. Hans plan og ønske var fortsatt å arbeide ved Fekjær gjennom mange år. Slik ble det ikke.

Fekjær og psykiatrien har mistet en stor fagmann.

Fred over psykologspesialist Rigo Mozart sitt vakre minne!

 

Elling Fekjær

 

Aktuelt fra Fekjær

Morgenrapporten ved Enhet 1. F.h. foran, Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen. F.v., Sykepleier Anne Skinningsrud, holder rapporten.

MORGENRAPPORTER VED DØGNENHETENE

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver morgen kl 08.00 samles fagpersonell med dagvakt til rapport i hver sine lokaliteter i Evastua.

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver [...]

Published 6 mai 2022 by Gunnar Fossholt
Deltagere under seminarets første dag.

FAGSEMINAR FOR 22 ANSATTE

Fekjær har lang tradisjon på å arrangere et større årlig flerdagsseminar for sine ansatte. Seminaret arrangeres enten om bord på en av de store båtene ut fra Oslo eller i en storby. Koronasituasjonen har gjort at det er flere år siden vi har arrangert et større fagseminar.

Fekjær har lang tradisjon på å arrangere et større årlig flerdagsseminar for sine ansatte. Seminaret arrangeres enten om bord [...]

Published 4 apr 2022 by Gunnar Fossholt

STYRET VED STIFTELSEN FEKJÆR ØNSKER Å MØTE REPRESENTANTER FOR DE ANSATTE

Norske lover og forskrifter fastsetter hvilke profesjoner som kan og skal være ansatt innen spesialisthelsetjenesten. Fekjær rekrutterer godt fagfolk med riktig utdanning. Mange ulike profesjoner er ansatt ved Fekjær. Styret har ytret ønske om å møte representanter fra de ulike profesjoner.

Norske lover og forskrifter fastsetter hvilke profesjoner som kan og skal være ansatt innen spesialisthelsetjenesten. Fekjær [...]

Published 29 mar 2022 by Gunnar Fossholt