Mer om kunstutstillingen PSYK

Alle har vi en psykisk helse – om vi er unge eller gamle. I perioder kan vår psykiske helse være i ubalanse. Psykiske lidelser eller sykdom er den store folkesykdommen i Norge. Fra gammelt av har psykiske problem vært tabubelagt, noe det fortsatt delvis er.

Utstillingen PSYK

De tre kunstnerne Geir Hareide Andersen, Martine Byrkjeland Mjelde og Nils K. Johansen har gjennom bilder forsøkt å formidle noe av utfordringene ved å være i psykisk ubalanse, være psykisk syk eller være pårørende til en person med psykiske problem. Utstillingen henvender seg til folk i alle aldre – fra ungdom som sliter med depressive tanker og selvskading, til eldre folk med ensomhet og tanker omkring det å bli eldre og gammel.

Utstillingen PSYK er en stor og omfattende vandreutstilling som blant annet er vist på Lørenskog, Jessheim og Vestlandet.

Fekjær psykiatriske senter i samarbeid med PSYK kunst viser utstillingen på Søre Lokalet i Hedalen, Hedalsvegen 1543. Utstillingen vil være åpen for publikum kl. 13.00 til 17.00 hver onsdag t.o.m. lørdag i perioden 29. september til og med 14. oktober.

Ved å gå inn på www.psyk-kunst.no får du mer informasjon om utstillingen

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt