KORONAVIRUS – TILTAK VED FEKJÆR

De siste dagene har vært svært krevende for samfunnet. Fekjær følger fortløpende med på tiltak og endringer fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Fylkesmannen, kommunelege og våre oppdragsgivere. Vi tilpasser kontinuerlig Fekjærs drift i henhold til disse bestemmelsene.

I tidlig fase av koronautbruddet ble tiltak ved Fekjær tema i kvalitetsråd (fagledelse ved Fekjær), ledermøte og møte med tillitsvalgte og AMU (arbeidsmiljøutvalg). Pasienter, ansatte og styret ved Stiftelsen Fekjær har blitt holdt orientert.

 

Iverksatte tiltak uke 10:

 • Alle ansatte pliktet å gi institusjonssjef informasjon i forkant av eventuell utenlandsreise.
 • Personale informerte pasienter om god håndhygiene, gode hostevaner, og smittefare ved permisjoner. Gode vaner for god håndhygiene er oppfrisket og innarbeidet hos alle.
 • Alle pasienter og ansatte som har vært i utlandet og som kom fra områder som til enhver tid var definert i FHI nettsider som smittebærende områder, eller personale/pasienter som har vært i kontakt med kjente Corona smitte – skulle i karantene.
 • Alle permisjoner for pasienter skulle kartlegges før tilbakekomst til Fekjær, for å sikre at pasienter ikke hadde hatt kontakt med kjente smittede før tilbakekomst til Fekjær.
 • Ved mistanke om smitte, har vi satt oss inn i gjeldene rutiner fra Folkehelseinstituttet og lokale rutiner i Valdres.
 • Fekjær ønsket i tidlig fase å følge med på utviklingen da det skjedde mye hver dag. Vi ønsket å forholde oss nøkternt til den informasjon/anbefalinger og pålegg sentrale helsemyndigheter i Norge til enhver tid gav, men samtidig ikke skape unødig uro blant pasienter og personale.

 

Iverksatte tiltak uke 11:

 • Kartlegge alle pasienter og personale ift gjeldene karantene regler. De har endret seg flere ganger. Pr i dag er ansatte i karantene som har kommer hjem fra utlandet etter 27.02.
 • Ansatte som har influensa symptomer, møter ikke på jobb. De enkelte tilfellene drøftes med medisinsk faglig ansvarlig ved Fekjær, kommunelege og eventuelt fastlege til den enkelte.
 • Alle besøk, varelevering og lignende til Fekjær, skal avklares på forhånd med ledelsen. De som kommer til institusjonen kartlegges i forhold til de til enhver tid gjeldene regler. Pr i dag er det begrensninger på besøk, og adkomst til institusjonen slik som anbefalt til helseinstitusjoner etter føringer gitt av Folkehelseinstituttet.
 • Permisjoner for pasienter eller besøk til pasienter utenfra begrenses. Dette etter angitte regler gitt for spesialisthelsetjenesten fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
 • Daglig ekstra rengjøring av alle kontaktpunkter i alle bygg.
 • Alle forvern, polikliniske samtaler forsøkes gjennomføres pr videokonferanse/telefon.
 • Vi legger til rette for gode daglige miljøterapeutiske aktiviteter med tilstrekkelig rom og plass rundt og mellom alle.
 • Trimaktiviteter og møter gjennomføres med tilstrekkelig avstand mellom den enkelte -treningsrommene er stengt.
 • Vareleveranser gjennomføres uten kontakt med sjåfører. Signering for mottak av varer skal ikke gjennomføres inntil videre.
 • Fekjær oppfordrer personale til å begrense sin sosiale kontakt på fritiden.
 • Alle konsultasjoner i poliklinikk og vurderingssamtaler ved døgnenheten gjennomføres via telefon/videokonferanse. Alle nye pasienter til døgn eller poliklinikk, kartlegges før oppmøte i henhold til anbefalinger for spesialisthelsetjenesten.
 • I alle situasjoner legger vi til rette for god avstand mellom alle personer. Ved måltider har vi god avstand, og vi har servering av mat ved måltider. Det er ikke lengre buffe, men direkte matservering.

 

Fekjær har ingen kjente eller mistenkte smittede og vi forholder oss strengt til de anbefalinger som er gitt for å forsøke og hindre smitte til Fekjær.

Fekjær har fortløpende fulgt med på anbefalingene deretter påleggene som er gitt fra Regjeringen og helsemyndighetene. Vi er også i dialog med våre oppdragsgivere og sørger for til enhver tid å yte forsvarlig gode spesialisthelsetjenester innen vår målgruppe.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt