JOBB FOR MANGE I HEDALEN

Hedalen er en aktiv bygd med et variert næringsliv, en rekke lag og foreninger og egen barne- og ungdomsskole med 77 elever. I bygda er det for tiden lyst ut mange spennende stillinger.

Fekjær utvider og styrker sin kompetanse ytterligere, ved å utlyse 7 stillinger. Ved skolen i bygda vil det fra høsten
bli ledig 4 lærerstillinger. Den anerkjente hyttefabrikken Hedda har ledige stillinger og det samme har Valdres kontorpark.
Har du en helserelatert profesjonell utdanning og i tillegg har din samboer/ektefelle utdanning for å søke en av de andre ledige stillingene i Hedalen, har dere nå en mulighet til å få faste stillinger i en aktiv og spennende bygd.

Gå gjerne inn på annonsen; jobb for mange i Hedalen: hedalen.no

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt