JOBB FOR MANGE I HEDALEN

Hedalen er en aktiv bygd med et variert næringsliv, en rekke lag og foreninger og egen barne- og ungdomsskole med 77 elever. I bygda er det for tiden lyst ut mange spennende stillinger.

Fekjær utvider og styrker sin kompetanse ytterligere, ved å utlyse 7 stillinger. Ved skolen i bygda vil det fra høsten
bli ledig 4 lærerstillinger. Den anerkjente hyttefabrikken Hedda har ledige stillinger og det samme har Valdres kontorpark.
Har du en helserelatert profesjonell utdanning og i tillegg har din samboer/ektefelle utdanning for å søke en av de andre ledige stillingene i Hedalen, har dere nå en mulighet til å få faste stillinger i en aktiv og spennende bygd.

Gå gjerne inn på annonsen; jobb for mange i Hedalen: hedalen.no