HELSETILSYNET INNLANDET FORNØYD MED DEN BEHANDLING SOM GIS VED FEKJÆR

Seniorrådgiver Ingrid Renolen og Seniorrådgiver Tony Heyerdahl under avslutningsmøtet for tilsynet.

Omkring 30 ansatte ved Fekjær fulgte spent med da revisjonsteamet fra Fylkesmannen fredag 23. oktober la fram hovedinntrykket fra det tre dager lange tilsynet.

Innledningsvis orienterte de om hvor grundig teamet hadde gått til verks under sin revisjon. Fylkesmannen sine folk ga mange gode tilbakemeldinger på den behandling Fekjær gir både ved døgnenheten og i poliklinikken. De var imponerte over hvor mye kompetanse Fekjær har. De var tilfredse med det kvalitetssystem Fekjær har utviklet og den fagutvikling og videreutvikling Fekjær har i sin kultur. Revisjonsteamet fant i Fekjær sin kultur: «Bare det beste er bra nok».

Selv om Fylkesmannen ikke fant noe påvist lovbrudd, har Fekjær selvsagt forbedringspunkter å arbeide med.

Konklusjon :

  • Ikke påvist lovbrudd
  • Forbedringspunkter: spesialistdekning og journaldekning av spesialistinvolvering, men samtidig bekreftet Helsetilsynet at spesialistinvolvering er faglig forsvarlig hos alle pasienter.

Da Fekjær forholder seg til en rekke norske lover og forskrifter og vi daglig står i flere vanskelige situasjoner som krever tjenesteyting etter norske lover, er vi særdeles glade for at det ikke ble påvist lovbrudd.

Fekjær arbeider med å rekruttere flere spesialister både psykologspesialister og psykiatere. Vi har knyttet til oss LIS lege (lege under spesialisering til å bli psykiater). Helsetilsynet fant også dette gledelig.

Daglig involveres spesialistene i drøfting og utvikling av utredninger og behandlingsopplegg. Drøftingene foregår i tverrfaglige møter. Fekjær har allerede lagt om praksisen, slik at slike drøftinger blir journalført samme dag.

Fekjær er meget tilfreds med at Fylkesmannen har gjennomført tre dagers systemrevisjon/tilsyn. Vi fikk bekreftet at Fekjær gir god spesialistbehandling til en særdeles krevende og sårbar gruppe unge folk med alvorlige psykiatriske diagnoser og ofte med tilleggsproblem rus. De forbedringspunkter Fylkesmannen påpekte, har Fekjær allerede tatt tak i, men det var ikke nødvendig med noen ytterligere dokumentasjon av dette overfor Helsetilsynet Innlandet.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt