Helseklyngen besøkte NTNU Gjøvik

Helseklyngen med representanter fra Beitostølen Helseportsenter, Riisby Behandlingssenter, LHF Briskeby og Fekjær psykiatriske senter.

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor interesse får Helseklyngen og de enkelte medlemsbedriftenes virksomheter.

HLF Briskeby er nettopp blitt medlem av Helseklyngen og hadde sitt første møte med resten av klyngen. HLF Briskeby var godt representert med daglig leder, styreleder og øvrige fra ledelsen.
I løpet av dagen fikk Helseklyngen grundig orientering om blant annet

– Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Mustad Næringspark
– Senter for omsorgsforskning og omvisning på Senter for simulering og pasientsikkerhet
– Helsevitenskap
– Vare-/tjenesteproduksjon og fremtidig utvikling
– Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
– Datateknologi og informatikk

Viserektor ved NTNU Gjøvik, avrundet til slutt en svært innholdsrik og lærerik dag.
Helseklyngen og NTNU kommer til å følge opp besøket med videre dialog og eventuelt samarbeid som enkeltinstitusjoner eller i en eller flere fag- og klyngekonstellasjoner.

Fekjær psykiatriske senter ønsker å benytte seg av disse mulighetene i videreutviklingen av senteret.