Helseklyngen besøkte NTNU Gjøvik

Helseklyngen med representanter fra Beitostølen Helseportsenter, Riisby Behandlingssenter, LHF Briskeby og Fekjær psykiatriske senter.

Nylig besøkte Helseklyngen NTNU Gjøvik for å bli bedre kjent med relevante miljøer ved universitetet. NTNU viste også stor interesse får Helseklyngen og de enkelte medlemsbedriftenes virksomheter.

HLF Briskeby er nettopp blitt medlem av Helseklyngen og hadde sitt første møte med resten av klyngen. HLF Briskeby var godt representert med daglig leder, styreleder og øvrige fra ledelsen.
I løpet av dagen fikk Helseklyngen grundig orientering om blant annet

– Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ved Mustad Næringspark
– Senter for omsorgsforskning og omvisning på Senter for simulering og pasientsikkerhet
– Helsevitenskap
– Vare-/tjenesteproduksjon og fremtidig utvikling
– Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
– Datateknologi og informatikk

Viserektor ved NTNU Gjøvik, avrundet til slutt en svært innholdsrik og lærerik dag.
Helseklyngen og NTNU kommer til å følge opp besøket med videre dialog og eventuelt samarbeid som enkeltinstitusjoner eller i en eller flere fag- og klyngekonstellasjoner.

Fekjær psykiatriske senter ønsker å benytte seg av disse mulighetene i videreutviklingen av senteret.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt