Helseforsikring for Fekjæransatte

Fekjær har nylig tegnet helseforsikring for alle sine ansatte. Bakgrunnen for det er at man til tider opplever lang tid før ansatte får nødvendigundersøkelser, utredning og behandling primært hos spesialister. Ventetiden er ofte særdeles belastende for den som er syk og venter på nødvendige avklaringer. Fekjær har drøftet spørsmålet om helseforsikring med de tillitsvalgte og i vårt arbeidsmiljøutvalg. Begge instanser ser meget positivt på at Fekjær tilbyr alle ansatte denne goden.

Helseforsikringen koster selvsagt Fekjær en god del. Dette ser vi som en særdeles god investering, da alle ansatte er den viktigste ressursen Fekjær har. Helseforsikringen trådte i kraft 1. mai 2018. Avtalen Fekjær nå har tegnet sikrer de ansatte blant annet tilgang på time med legespesialist innen 7 dager, behandling innen 10 dager, helsetelefon 24 timer i døgnet og legekonsultasjon på mobilen (KRY).

Nylig hadde Fekjær informasjonsmøte til ansatte om det nye helseforsikringstilbudet. Tilbudet er nå operativt og kan benyttes av alle ved behov.

 

Ellen Heum Karlsen fra Willis Towers Watson AS orienterte nylig de ansatte om helseforsikringsavtalen fra If Vertikal Helse.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt