Helseforsikring for Fekjæransatte

Fekjær har nylig tegnet helseforsikring for alle sine ansatte. Bakgrunnen for det er at man til tider opplever lang tid før ansatte får nødvendigundersøkelser, utredning og behandling primært hos spesialister. Ventetiden er ofte særdeles belastende for den som er syk og venter på nødvendige avklaringer. Fekjær har drøftet spørsmålet om helseforsikring med de tillitsvalgte og i vårt arbeidsmiljøutvalg. Begge instanser ser meget positivt på at Fekjær tilbyr alle ansatte denne goden.

Helseforsikringen koster selvsagt Fekjær en god del. Dette ser vi som en særdeles god investering, da alle ansatte er den viktigste ressursen Fekjær har. Helseforsikringen trådte i kraft 1. mai 2018. Avtalen Fekjær nå har tegnet sikrer de ansatte blant annet tilgang på time med legespesialist innen 7 dager, behandling innen 10 dager, helsetelefon 24 timer i døgnet og legekonsultasjon på mobilen (KRY).

Nylig hadde Fekjær informasjonsmøte til ansatte om det nye helseforsikringstilbudet. Tilbudet er nå operativt og kan benyttes av alle ved behov.

 

Ellen Heum Karlsen fra Willis Towers Watson AS orienterte nylig de ansatte om helseforsikringsavtalen fra If Vertikal Helse.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt