HELFO HAR GODKJENT FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER SOM TJENESTELEVERANDØR FOR NYE 5 ÅR

Fekjær psykiatriske senter ble i 2016 godkjent for 5 år for inntak av pasienter til behandling etter ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV). Godkjenningsordningen gis for maksimum 5 år om gangen. Vår godkjenning går ut 1. september 2021.

Etter ny søknad har Helfo i brev av 21. juni vedtatt å gi Stiftelsen Fekjær – Fekjær psykiatriske senter godkjenning som tjenesteleverandør i ordningen Fritt behandlingsvalg for nye 5 år. FBV gjelder for inntak til døgnbehandling av unge voksne fra hele Norge med alvorlige psykiatriske lidelser.

Fekjær er meget tilfreds med å få ny godkjenning etter ordning FBV, da sentret har søknad fra hele Norge om behandlingsplass.

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt