HEDER TIL TRE ANSATTE VED STIFTELSEN FEKJÆR

Fekjær har mange dyktige ansatte. Flere ansatte har arbeidet ved sentret i hele 10 – 20 og 30 år. Arbeidsmiljøutvalget arranger årlig en sammenkomst i juni måned for alle ansatte. Denne ble avholdt på Søre Lokalet – Fekjær sitt større møte- og seminarlokale – torsdag 11. juni 2020.

Aud Inger Aaslie har arbeidet deltid som renholder i hele 20 år. Aud Inger er en samvittighetsfull, trivelig og flink dame.

Aud Inger Aaslie mottar gave fra institusjonssjef Elling Fekjær

Psykiatriske sykepleier Nina Haugum Grøv har arbeidet 10 år. Nina kom i sin tid som sykepleierstudent til Fekjær, ble gift i Hedalen og begynte etter endt utdanning å arbeide ved Fekjær. Etter en del år begynte Nina å arbeide i Sør-Aurdal kommune for så å komme tilbake til Fekjær. Hun avslutter i disse dager sin videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Nina Haugom Grøv mottar gave fra institusjonssjef Elling Fekjær

Bjarne Berg er økonomi- og kontorleder ved Fekjær. Han er en del av ledergruppa og har arbeidet sammenhengende i 10 år. Bjarne er tidligere bankmann, er korrekt med tall og øver stor tillit.

Bjarne Berg mottar gave fra institusjonssjef Elling Fekjær

Fekjær vil takke dere alle tre for den store innsatsen dere har gjort for stiftelsen så langt. Vi håper dere vil arbeide mange år videre på Fekjær.