HEDER TIL TRE ANSATTE VED STIFTELSEN FEKJÆR

Fekjær har mange dyktige ansatte. Flere ansatte har arbeidet ved sentret i hele 10 – 20 og 30 år. Arbeidsmiljøutvalget arranger årlig en sammenkomst i juni måned for alle ansatte. Denne ble avholdt på Søre Lokalet – Fekjær sitt større møte- og seminarlokale – torsdag 11. juni 2020.

Aud Inger Aaslie har arbeidet deltid som renholder i hele 20 år. Aud Inger er en samvittighetsfull, trivelig og flink dame.

Aud Inger Aaslie mottar gave fra institusjonssjef Elling Fekjær

Psykiatriske sykepleier Nina Haugum Grøv har arbeidet 10 år. Nina kom i sin tid som sykepleierstudent til Fekjær, ble gift i Hedalen og begynte etter endt utdanning å arbeide ved Fekjær. Etter en del år begynte Nina å arbeide i Sør-Aurdal kommune for så å komme tilbake til Fekjær. Hun avslutter i disse dager sin videreutdanning innen psykisk helsearbeid.

Nina Haugom Grøv mottar gave fra institusjonssjef Elling Fekjær

Bjarne Berg er økonomi- og kontorleder ved Fekjær. Han er en del av ledergruppa og har arbeidet sammenhengende i 10 år. Bjarne er tidligere bankmann, er korrekt med tall og øver stor tillit.

Bjarne Berg mottar gave fra institusjonssjef Elling Fekjær

Fekjær vil takke dere alle tre for den store innsatsen dere har gjort for stiftelsen så langt. Vi håper dere vil arbeide mange år videre på Fekjær.

 

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt