HEDER TIL ANSATTE VED FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER ETTER 30 ÅR SAMMENHENGENDE ANSETTELSE

Fekjær er snart 50 år som psykiatrisk institusjon. Gjennom alle år har Fekjær hatt mange dyktige medarbeidere. Takket være dyktige ansatte har Fekjær et godt omdømme, gir god behandling og har stor innsøking av pasienter fra hele Norge. Omdømme gjør at vi rekrutterer godt med fagfolk.
Mange ansatte har arbeidet ved Fekjær mellom 10 og 20 år. To ansatte har arbeidet sammenhengende i 30 år. Fekjær ønsket å hedre disse to dyktige medarbeiderne.

Under disse spesielle koronatider, fikk Knut Erik Digene og Anne Karin Steinsæter nylig tildelt
Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.
Overrekkelsen fant sted ute i det fri på tunet på Fekjær.

Knut Erik Digene, Hedalen, ble ansatt som nattevakt 1. november 1989. Han innehar denne stillingen fremdeles. I tillegg har han tatt ekstravakter og i perioder arbeidet noe på dagtid. Dette i tillegg til å være nattevakt. Knut Erik er en trygg person, som kommer lett i kontakt med mennesker. Han har en atferd som gir tillit, og er dyktig til å forebygge vanskelige situasjoner. De siste årene har han tatt formell kompetanse.
Knut Erik ble selvsagt overrasket over tildelingen. I sin hilsningstale uttrykte han det ikke er en selvfølge å ha en så god arbeidsplass som Fekjær. Det har vært mange dager og netter totalt, men årene har gått fort, sa Digene.

Knut Erik Digene mottar Det Kongelig Selskap for Norges Vels medalje

Anne Karin Steinsæter, Bagn, begynte 17. april 1990 i 100 % stilling som psykiatrisk hjelpepleier. Hun har gjennom alle år hatt full stilling og de fleste år vært koordinator for Innegruppa. Hun har gjennom mange perioder vært leder av AMU (Arbeidsmiljøutvalg) og vært en sentral tillitsvalgt. Anne Karin er en dyktig fagperson. Hun har evne til å tilegne seg ny kunnskap og kan miljøterapi. Hun er en tradisjonsbærer og dyktig til å lære opp nytt personell. Tross lang arbeidsvei, er Anne Karin alltid den første på jobb om morgenen og ofte den siste som reiser hjem etter endt vakt. Anne Karin har stor tillit hos pasienter, blant kollegaer og ledelse.

Anne Karin Steinsæter mottar Det Kongelig Selskap for Norges Vels medalje

Fekjær gratulerer Knut Erik og Anne Karin med hedersbevisningen. Vi håper de fortsatt vil arbeide ved Fekjær psykiatriske senter i mange år inn i framtida!

Medaljemottakerne gratuleres av styreleder for Stiftelsen Fekjær, Ståle Borgersen – med god avstand i disse koronatider

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt