God psykiaterdekning ved Fekjær

Fra fagmøte 19. januar 2018. Fra venstre: Ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken, overlegene Irina Saliy, Agnieszka Majdanik, Audrius Bardauskas, avdelingsleder Birgit Rautenberg og institusjonssjef Elling Fekjær. Overlege Svein Martin Luth og leder poliklinikk Tone Kristin Markussen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Fekjær har flere spesialister i psykiatri. De siste to årene har Fekjær kjøpt psykiatertjenester fra Sykehuset Innlandet HF. Nå har Fekjær tilsatt to psykiatere/overleger i fulltidsstilling.

Begge overlegene bor med familier i Hedalen. I tillegg fortsetter de to psykiaterne fra Sykehuset Innlandet HF ved Fekjær. Våre overleger arbeider både ved døgnenheten og i poliklinikken.