GOD JUL

Hovedbygningen på Fekjær 20. desember 2023

På Fekjær har vi en tid forberedt julen. Vi er opptatt av at julen skal ha litt tradisjon i seg og være en høytid.

Samtidig veit vi mange opplever julen vanskelig.

Av den grunn skal alle få være seg selv også i julen. Noen reiser på permisjon selve julen, men mange feirer jul på Fekjær. Noen kommer tilbake for ettervern i selve julen.

2023 har vært et særdeles aktivt år med stor innsøking. Fekjær har også i år mottatt mange gode tilbakemeldinger på den behandling som gis. Dette både ved døgnenhetene og i poliklinikken.

Adventskransen foran resepsjonen er på plass

EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR ØNSKES ALLE LESERE AV FEKJÆR SIN HJEMMESIDE!

Perlemorskyer over Fekjær og mot Vassfaret 19. desember 2023

Aktuelt fra Fekjær

Vår erfarne spesialist i psykiatri Irina usnderviser i disosiative lidelser og grenseganger mot psykoser

NY FAGDAG PÅ FEKJÆR FOR ALLE ANSATTE 16. NOVEMBER

Fekjær er heldige som har ansatt flere erfarne psykiatere/psykologer og annet fagpersonell med spisskompetanse. I tillegg er vi tilknyttet sterke anerkjente fagmiljøer og nettverk.

Fekjær er heldige som har ansatt flere erfarne psykiatere/psykologer og annet fagpersonell med spisskompetanse. I tillegg er vi [...]

Published 17 nov 2023 by Gunnar Fossholt
Bård Hoksrud mottok den nye Fekjærboka. Her flankert av klinikksjef Perlestenbakken og styreleder Borgersen

STORTINGSREPRESENTANT BÅRD HOKSRUD OG TV2 BESØKTE FEKJÆR

Stortingsrepresentant fra FRP Bård Hoksrud med følge hadde planlagt å være ca 2 timer på Fekjær. Besøket ble av 5 timers varighet! Og TV 2 ble i vel 6 timer!

Stortingsrepresentant fra FRP Bård Hoksrud med følge hadde planlagt å være ca 2 timer på Fekjær. Besøket ble av 5 timers [...]

Published 14 nov 2023 by Gunnar Fossholt