FYLKESMANNEN INNLANDET – HELSETILSYNET GJENNOMFØRER PLANLAGT TILSYN VED FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

Fylkesmannen – Helsetilsynet skal føre tilsyn med helsetjenester i alle kommuner og i alle institusjoner som gir spesialisthelsetjenester.

Siste gang Fekjær hadde et slikt tilsyn var først på 1990-tallet. Fylkesmannen Innlandet varslet gjennomføring av systemrevisjon av Fekjær psykiatriske senter i april 2020. Pga Covid-19 pandemien ble tilsynet utsatt, og tilsynet ble gjennomført i perioden 21. – 23. oktober 2020.  Tilsynet har fokus på norske lover og forskrifter blir fulgt og Fekjær oppfyller de krav som stilles til faglig nivå for å gi spesialisthelsetjeneste.

Pga Covid-19 ble deler av tilsynet gjennomført elektronisk.

Før gjennomføring av selve tilsynet ba Fylkesmannen om oversendelse av en mengde dokument – blant annet Fekjær sitt elektroniske kvalitetssystem, ulike prosedyrer, organisasjonsstruktur, pasientdata og personalkvalifikasjoner.

21. oktober kl 09.00 kom ass. Fylkeslege Sonja Vatn og seniorrådgiver Tony Heyerdahl for å få en kort omvisning med orientering.

Resterende av dagen ble brukt til journalgjennomgang ved poliklinikken og døgnenheten.

Dag 2 kl 08.30 arrangerte Helsetilsynet elektronisk informasjonsmøte med alt fagpersonell ved Fekjær for deretter samtaler med 10 ansatte fagpersoner fra ledelse, spesialister og miljøterapeuter. Utvelgelse av kandidater ble gjort av Fylkesmannen på forhånd.

Dag 3 har Helsetilsynet et oppsummeringsmøte for alt fagpersonell ved Fekjær.

Fekjær døgnenhet behandler unge vokse med alvorlige psykiske diagnoser/problem og ofte med tilleggsproblem rus. Å motta og gi psykiatrisk behandling på spesialistnivå er krevende. Fekjær forsøker til enhver tid å tilegne seg ny kunnskap om behandling og bli kjent med nye, lover, forskrifter og anbefalinger som blir gitt av norske myndigheter. Fekjær er meget glad for å få en slik systemrevisjon fra Fylkesmannen – Helsetilsynet. Fekjær vil etterkomme og følge opp de merknader og anbefalinger som måtte komme i en rapport etter tilsynet. Fekjær vil på den måten bli i stand til å yte ytterligere og bedre behandling/helsehjelp inn i framtida.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt