FRITT BEHANDLINGSVALG AVVIKLES

Stortinget har vedtatt å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) fra 1.1.2023.
Stortinget vedtok en overgangsordning, slik at de som har påbegynt helsehjelpen før 1.1.23 etter FBV, har rett til å fortsette sin behandling på Fekjær, men ikke utover 31.12.23.

Fekjær har vært godkjent for og benyttet inntak etter FBV gjennom en del år. Har du spørsmål til avviklingen av FBV med overgangsordning, vennligst ta kontakt med leder av inntaksteamet ved Fekjær ( 61348800)

Fekjær har gjennom mange år hatt driftsavtale med Helse Sør Øst RHF. Denne videreføres. I tillegg videreføres fritt sykehusvalg.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt