FRITT BEHANDLINGSVALG AVVIKLES

Stortinget har vedtatt å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) fra 1.1.2023.
Stortinget vedtok en overgangsordning, slik at de som har påbegynt helsehjelpen før 1.1.23 etter FBV, har rett til å fortsette sin behandling på Fekjær, men ikke utover 31.12.23.

Fekjær har vært godkjent for og benyttet inntak etter FBV gjennom en del år. Har du spørsmål til avviklingen av FBV med overgangsordning, vennligst ta kontakt med leder av inntaksteamet ved Fekjær ( 61348800)

Fekjær har gjennom mange år hatt driftsavtale med Helse Sør Øst RHF. Denne videreføres. I tillegg videreføres fritt sykehusvalg.

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt