FRITT BEHANDLINGSVALG AVVIKLES

Stortinget har vedtatt å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) fra 1.1.2023.
Stortinget vedtok en overgangsordning, slik at de som har påbegynt helsehjelpen før 1.1.23 etter FBV, har rett til å fortsette sin behandling på Fekjær, men ikke utover 31.12.23.

Fekjær har vært godkjent for og benyttet inntak etter FBV gjennom en del år. Har du spørsmål til avviklingen av FBV med overgangsordning, vennligst ta kontakt med leder av inntaksteamet ved Fekjær ( 61348800)

Fekjær har gjennom mange år hatt driftsavtale med Helse Sør Øst RHF. Denne videreføres. I tillegg videreføres fritt sykehusvalg.