FRITT BEHANDLINGSVALG AVVIKLES

Stortinget har vedtatt å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) fra 1.1.2023.
Stortinget vedtok en overgangsordning, slik at de som har påbegynt helsehjelpen før 1.1.23 etter FBV, har rett til å fortsette sin behandling på Fekjær, men ikke utover 31.12.23.

Fekjær har vært godkjent for og benyttet inntak etter FBV gjennom en del år. Har du spørsmål til avviklingen av FBV med overgangsordning, vennligst ta kontakt med leder av inntaksteamet ved Fekjær ( 61348800)

Fekjær har gjennom mange år hatt driftsavtale med Helse Sør Øst RHF. Denne videreføres. I tillegg videreføres fritt sykehusvalg.

Aktuelt fra Fekjær

EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR 2023 ØNSKER FEKJÆR ALLE LESERE AV HJEMMESIDEN!

"Rudolf" har tradisjon for å oppholde seg ved snekkerboden Steinmerra Julenissen er også kommet til Fekjær Kjensrudstuggua på Fekjær ved solnedgang kl 14.15 søndag 18. desember Ved vintersolverv kommer sola til Fekjær kl 11. 00 og går ned kl 14.10 bak Saunatten 1256 m.o.h. Enhet Svingen

"Rudolf" har tradisjon for å oppholde seg ved snekkerboden Steinmerra Julenissen er også kommet til Fekjær [...]

Published 20 des 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt