FØRJULSTREFF FOR DE ANSATTE PÅ FEKJÆR

Mange ansatte ved Fekjær fant veien til førjulstreffet

Hele 43 av Fekjær sine 70 ansatte hadde meldt seg på førjulstreffet. Arrangementet var på vårt kurs- og konferansested, Søre Lokalet, 3 km sør for Fekjær

AMU hadde satt ned en festkomite og som arrangerte tilstelningen. Kjøkkenet ved Fekjær serverte nydelig kyllinggryte med tilbehør og kaffe med kaker seinere på kvelden.

Vi ble ønsket velkommen med nydelig solo sang av en av Fekjær sine spesialsykepleiere «Kia». Vakkert og bevert framførte hun en julemelodi. Vi kom i den riktige adventstemningen

Fekjær har tradisjon for å gi en påskjønnelse til ansatte når de har arbeidet ved Fekjær i 10, 20 og 30 år. Vår dyktige sekretær Cecilie Tokerud fikk 10 års gave. Gunnar Fossholt har vært ansatt i hele 20 år og mottok påskjønnelse for hans store innsats gjennom hele 20 år.

Gunnar Fossholt mottok 20-årsgave for lang tjeneste. Cecilie Tokerud fikk 10-årsgave. Til venstre Elling Fekjær og til høyre Tor Anders Perlestenbakken.

Etter middagen var det konkurranse laget av 2 av våre psykologer. Spørsmålene spente seg over ulike tema – alt fra filmmusikk til psykologi.

Psykologene Louise Walker Utheim og Martine Furnes hadde laget en vanskelig konkurranse over et vidt spekter av tema.

I en hektisk hverdag på Fekjær, er det viktig at ansatte en sjelden gang møter hverandre til et enkelt måltid og hygge.

Takk til komiteen og kjøkkenet, som sto for førjulstreffet!

Småbord var pådekt i den hyggelige salen.
En avslappende god stemning rundt bordet.
Gruppa som vant konkurransen er tydelig stolte og glade.
Dyp konsentrasjon under konkurransen