FLERE PSYKOLOGER VED FEKJÆR

Fra venstre: Psykologene Louise Walker Utheim, Alexandra Tenebroso, Martine Furnes her sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Fekjær har et stort og bredt fagmiljø. Siste år ansatte vi blant annet 3 nye psykologer. Alle disse har lagt bak seg et 5 – 6 års profesjonsstudium ved Universitetene i Oslo eller Tromsø.

Martine Furnes og Alexandra Tenebroso har flyttet til Hedalen og begynte hos oss i august 2021. Louise Walker Utheim bor på Nes i Ådal og begynte nylig ved Fekjær. Louise kjenner Fekjær noe, da hun var ferievikar her sist sommer. Alle tre ønsker å spesialisere seg for å bli spesialist i klinisk psykologi. Alexandra har allerede fullført ca 3 år av sin spesialisering på 5 år. Psykologene får av Fekjær fast veiledning av psykologspesialist.

I tillegg til å arbeide ved døgnenhetene, vil psykologene  ha noe tjeneste ved poliklinikken ved Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt