FLERE PSYKOLOGER VED FEKJÆR

Fra venstre: Psykologene Louise Walker Utheim, Alexandra Tenebroso, Martine Furnes her sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Fekjær har et stort og bredt fagmiljø. Siste år ansatte vi blant annet 3 nye psykologer. Alle disse har lagt bak seg et 5 – 6 års profesjonsstudium ved Universitetene i Oslo eller Tromsø.

Martine Furnes og Alexandra Tenebroso har flyttet til Hedalen og begynte hos oss i august 2021. Louise Walker Utheim bor på Nes i Ådal og begynte nylig ved Fekjær. Louise kjenner Fekjær noe, da hun var ferievikar her sist sommer. Alle tre ønsker å spesialisere seg for å bli spesialist i klinisk psykologi. Alexandra har allerede fullført ca 3 år av sin spesialisering på 5 år. Psykologene får av Fekjær fast veiledning av psykologspesialist.

I tillegg til å arbeide ved døgnenhetene, vil psykologene  ha noe tjeneste ved poliklinikken ved Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt