FLERE PSYKOLOGER VED FEKJÆR

Fra venstre: Psykologene Louise Walker Utheim, Alexandra Tenebroso, Martine Furnes her sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Fekjær har et stort og bredt fagmiljø. Siste år ansatte vi blant annet 3 nye psykologer. Alle disse har lagt bak seg et 5 – 6 års profesjonsstudium ved Universitetene i Oslo eller Tromsø.

Martine Furnes og Alexandra Tenebroso har flyttet til Hedalen og begynte hos oss i august 2021. Louise Walker Utheim bor på Nes i Ådal og begynte nylig ved Fekjær. Louise kjenner Fekjær noe, da hun var ferievikar her sist sommer. Alle tre ønsker å spesialisere seg for å bli spesialist i klinisk psykologi. Alexandra har allerede fullført ca 3 år av sin spesialisering på 5 år. Psykologene får av Fekjær fast veiledning av psykologspesialist.

I tillegg til å arbeide ved døgnenhetene, vil psykologene  ha noe tjeneste ved poliklinikken ved Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Morgenrapporten ved Enhet 1. F.h. foran, Enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen. F.v., Sykepleier Anne Skinningsrud, holder rapporten.

MORGENRAPPORTER VED DØGNENHETENE

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver morgen kl 08.00 samles fagpersonell med dagvakt til rapport i hver sine lokaliteter i Evastua.

Fekjær er organisert med 2 døgnenheter med 26 plasser. Hver døgnenhet har hver sitt faste personell og hver sine ledere. Hver [...]

Published 6 mai 2022 by Gunnar Fossholt
Deltagere under seminarets første dag.

FAGSEMINAR FOR 22 ANSATTE

Fekjær har lang tradisjon på å arrangere et større årlig flerdagsseminar for sine ansatte. Seminaret arrangeres enten om bord på en av de store båtene ut fra Oslo eller i en storby. Koronasituasjonen har gjort at det er flere år siden vi har arrangert et større fagseminar.

Fekjær har lang tradisjon på å arrangere et større årlig flerdagsseminar for sine ansatte. Seminaret arrangeres enten om bord [...]

Published 4 apr 2022 by Gunnar Fossholt