FEKJÆR INVOLVERER ALLE ANSATTE I DRØFTING AV SENTRETS FRAMTID

Advokat Geir Lippestad innleder til drøfting av strategisk planlegging

Styret ved Stiftelsen Fekjær behandlet i sitt møte 5. mai dokumentet Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030. I vedtaket heter det bl.a. at de ansatte skal involveres i dette viktige strategiske arbeidet.

Onsdag 26. august ble Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030 satt på dagsorden under vår månedlige fagdag. Institusjonssjef Elling Fekjær og advokat Geir Lippestad innledet. Alle ansatte hadde på forhånd fått tilsendt nødvendig bakgrunnsinformasjon over temaet.

Fekjær har mye personell som virkelig engasjerer seg i Fekjær sin framtid og til det beste for psykiatrien. De ansatte kom med mange gode betraktninger, innspill og forslag til hvordan Fekjær kan utvikle seg, slik at vi også i framtida vil være et godt behandlingssenter for unge folk som sliter med psykiske problem.  Geir Lippestad uttrykte i etterkant av fagdagen at han var imponert over det store engasjement og med en virkelig strategisk tenkning blant alle ansatte.

Strategisk tenkning og planlegging er en prosess. Ledelsen ved Fekjær  og styret for stiftelsen ønsker derfor å invitere alle ansatt til flere fagdager innen dette viktige temaet.

Noen av de ansatte under fagdagen. F.v: Beth Kathrine Onstad, Vibeke Finnøen Amundsen, Nina Haugom Grøv, Cecilie Brandett Tokerud og Ingunn Tufte Larsen

Aktuelt fra Fekjær

KONTORMEDARBEIDER/SEKRETÆR 60% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 6 mai 2021 by Gunnar Fossholt

PSYKIATRISK SYKEPLEIER POLIKLINKK 100% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet. Poliklinikken holder til i egne moderne lokaler.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 27 apr 2021 by Gunnar Fossholt

SOSIONOM/VERNEPLEIER 100% FAST STILLING

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale med Helse Sør Øst RHF, og i tillegg er godkjent etter ordningen med Fritt Behandlingsvalg. Senteret består av døgnenheter, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet.

Fekjær psykiatriske senter tilbyr behandling i unike omgivelser. Vi er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten som har avtale [...]

Published 27 apr 2021 by Gunnar Fossholt