FEKJÆR INVOLVERER ALLE ANSATTE I DRØFTING AV SENTRETS FRAMTID

Advokat Geir Lippestad innleder til drøfting av strategisk planlegging

Styret ved Stiftelsen Fekjær behandlet i sitt møte 5. mai dokumentet Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030. I vedtaket heter det bl.a. at de ansatte skal involveres i dette viktige strategiske arbeidet.

Onsdag 26. august ble Strategisk planlegging for perioden 2020 – 2030 satt på dagsorden under vår månedlige fagdag. Institusjonssjef Elling Fekjær og advokat Geir Lippestad innledet. Alle ansatte hadde på forhånd fått tilsendt nødvendig bakgrunnsinformasjon over temaet.

Fekjær har mye personell som virkelig engasjerer seg i Fekjær sin framtid og til det beste for psykiatrien. De ansatte kom med mange gode betraktninger, innspill og forslag til hvordan Fekjær kan utvikle seg, slik at vi også i framtida vil være et godt behandlingssenter for unge folk som sliter med psykiske problem.  Geir Lippestad uttrykte i etterkant av fagdagen at han var imponert over det store engasjement og med en virkelig strategisk tenkning blant alle ansatte.

Strategisk tenkning og planlegging er en prosess. Ledelsen ved Fekjær  og styret for stiftelsen ønsker derfor å invitere alle ansatt til flere fagdager innen dette viktige temaet.

Noen av de ansatte under fagdagen. F.v: Beth Kathrine Onstad, Vibeke Finnøen Amundsen, Nina Haugom Grøv, Cecilie Brandett Tokerud og Ingunn Tufte Larsen

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt