FEKJÆR I DAGSREVYEN OG PÅ NRK SINE NETTSIDER ONSDAG 7. SEPTEMBER 2022

På forespørsel fra NRK dagsrevyen og NRK nettside fikk Fekjær besøk av 2 journalister og med kamera.
NRK sin målsetting med besøket var å lage en reportasje om Fekjær for å komme som nyhetssak i Dagsrevyen og en noe mer utfyllende informasjon om Fekjær på nettsiden til NRK.

De så gjerne en pasient eller tidligere pasient deltok under besøket og lot seg intervjue. Martine Mjelde ble forespurt og sa ja. Sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken representerte de Fekjær.

Nettstedet Hedalen.no har i sitt oppslag om saken linker til både innslaget i Dagsrevyen og oppslaget på NRK sine nettsider. De finner du her: Regjeringen vil begrense behandlingsvalg for pasienter – Hedalen.no

NRK sin vinkling av innslagene går en del på regjeringens forslag om avvikling av ordningen Fritt behandlingsvalg. Fekjær har sin hovedavtale med Helse Sør Øst RHF. Fekjær er i tillegg godkjent for inntak etter Fritt behandlingsvalg. Da innsøking til Fekjær er stor, har vi i tillegg valgt også å benytte oss av ordningen Fritt behandlingsvalg for noen tilleggsplasser ved døgnenheten. Dette fordi Fekjær rekrutterer bra med fagfolk inkludert psykologer og spesialister.

Om ordningen med Fritt behandlingsvalg blir avviklet, har Fekjær sendt inn til Helse- og omsorgsdepartementet en høringsuttalelse. Den kan du lese her: Høring – avvikling av godkjenningsordningen FBV

Her er noen bildeglimt fra innslaget i Dagsrevyen

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt