FEKJÆR I DAGSREVYEN OG PÅ NRK SINE NETTSIDER ONSDAG 7. SEPTEMBER 2022

På forespørsel fra NRK dagsrevyen og NRK nettside fikk Fekjær besøk av 2 journalister og med kamera.
NRK sin målsetting med besøket var å lage en reportasje om Fekjær for å komme som nyhetssak i Dagsrevyen og en noe mer utfyllende informasjon om Fekjær på nettsiden til NRK.

De så gjerne en pasient eller tidligere pasient deltok under besøket og lot seg intervjue. Martine Mjelde ble forespurt og sa ja. Sammen med klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken representerte de Fekjær.

Nettstedet Hedalen.no har i sitt oppslag om saken linker til både innslaget i Dagsrevyen og oppslaget på NRK sine nettsider. De finner du her: Regjeringen vil begrense behandlingsvalg for pasienter – Hedalen.no

NRK sin vinkling av innslagene går en del på regjeringens forslag om avvikling av ordningen Fritt behandlingsvalg. Fekjær har sin hovedavtale med Helse Sør Øst RHF. Fekjær er i tillegg godkjent for inntak etter Fritt behandlingsvalg. Da innsøking til Fekjær er stor, har vi i tillegg valgt også å benytte oss av ordningen Fritt behandlingsvalg for noen tilleggsplasser ved døgnenheten. Dette fordi Fekjær rekrutterer bra med fagfolk inkludert psykologer og spesialister.

Om ordningen med Fritt behandlingsvalg blir avviklet, har Fekjær sendt inn til Helse- og omsorgsdepartementet en høringsuttalelse. Den kan du lese her: Høring – avvikling av godkjenningsordningen FBV

Her er noen bildeglimt fra innslaget i Dagsrevyen

Aktuelt fra Fekjær

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg [...]

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av [...]

Published 25 apr 2023 by Gunnar Fossholt
Fornøyde og blide folk etter møtet på Stortinget. Fra venstre Tore Hagebakken, Tor Anders Perlestenbakken, Bente Aaland, Elling Fekjær, Lise Selnes, Even A. Røed og Alexandra Tenebroso

STIFTELSEN FEKJÆR INVITERT TIL Å MØTE ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

På bakgrunn av avvikling av Fritt behandlingsvalg, ble Fekjær invitert av AP til et møte på Stortinget 13. mars.

Published 14 mar 2023 by Gunnar Fossholt