FEKJÆR HAR KOMMET ET GODT STYKKE PÅ UTBEDRINGENE ETTER STORMEN 19.11.21

Låven får nytt undertak

Orkanen som raste over blant annet Søre Hedalen 19. november gjorde omfattende ødeleggelser på hus, infrastruktur og skog også på Fekjær.

Heldigvis har Fekjær klart å holde full drift. Dette takket være alle ansatte har gjort en ekstra stor innsats og pasienter har vist forståelse for at arbeid pågår flere steder.

Opprydding- og gjenoppbyggingsarbeid har pågått kontinuerlig. Fremdeles gjenstår en god del arbeid.

Tak med konstruksjon på den store låven ble revet av under stormen. Ingeniører konstruerte og beregnet ny konstruksjon. I disse dager har låven fått nytt, solid tak.

Nye store takstoler blir heist på plass.
Låven har fått nytt solid ståltak og med snøfangere. En del malerarbeid med lift gjenstår til det blir varmegrader.

Mye verdifullt kulturlandskap gikk tapt på Fekjær under stormen. Dette fordi mange store, gamle trær blåste over ende med store rotvelter. Brødrene Dokken ved Odd Arne Olsen har gjort en stor innsats med gravemaskin, tømmerklo og god innsikt.

Odd Arne Olsen fra Brødrene Dokken rydder kulturlandskap.

Takket være en fin vinter med lite snø, har vi maktet å gjøre mye arbeide, men fremdeles gjenstår en god del utbedringsarbeid på Fekjær.