FEKJÆR HAR KOMMET ET GODT STYKKE PÅ UTBEDRINGENE ETTER STORMEN 19.11.21

Låven får nytt undertak

Orkanen som raste over blant annet Søre Hedalen 19. november gjorde omfattende ødeleggelser på hus, infrastruktur og skog også på Fekjær.

Heldigvis har Fekjær klart å holde full drift. Dette takket være alle ansatte har gjort en ekstra stor innsats og pasienter har vist forståelse for at arbeid pågår flere steder.

Opprydding- og gjenoppbyggingsarbeid har pågått kontinuerlig. Fremdeles gjenstår en god del arbeid.

Tak med konstruksjon på den store låven ble revet av under stormen. Ingeniører konstruerte og beregnet ny konstruksjon. I disse dager har låven fått nytt, solid tak.

Nye store takstoler blir heist på plass.
Låven har fått nytt solid ståltak og med snøfangere. En del malerarbeid med lift gjenstår til det blir varmegrader.

Mye verdifullt kulturlandskap gikk tapt på Fekjær under stormen. Dette fordi mange store, gamle trær blåste over ende med store rotvelter. Brødrene Dokken ved Odd Arne Olsen har gjort en stor innsats med gravemaskin, tømmerklo og god innsikt.

Odd Arne Olsen fra Brødrene Dokken rydder kulturlandskap.

Takket være en fin vinter med lite snø, har vi maktet å gjøre mye arbeide, men fremdeles gjenstår en god del utbedringsarbeid på Fekjær.

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden til ny Fekjærbok

HØYTIDELIG OG FIN BOKLANSERING AV BOKA HÅP OG DELTAGELSE. FEKJÆRS VERDIER STÅR STØTT ETTER 50 ÅR

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) kom til Fekjær for å foreta den offisielle avduking av ny Fekjærbok. Stortingsrepresentant Marit K Strand (SP) kom i tillegg for å få mest mulig informasjon og bli kjent med Fekjær.

Fredag 18.11.22 ble en stor dag i Fekjær sin historie. Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning-Arnesen (AP) [...]

Published 29 nov 2022 by Gunnar Fossholt
F.v: Institusjonssjef Elling Fekjær, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, fylkessekretær Innlandet Ap Synnøve Brenden, Leder i Sør-Aurdal Ap Cathrine Hagen, Stortingsrepresentant Lise Selnes, Inger Lise Damslora og Magne Damslora fra lokallaget og enhetsleder Vibeke Finnøen

NYTT BESØK PÅ FEKJÆR FRA STORTINGET

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra det lokale Sør-Aurdal Arbeiderparti.

I dag har Stiftelsen Fekjær hatt besøk fra Innlandet Arbeiderparti med stortingsrepresentant, partisekretær og representanter fra [...]

Published 25 nov 2022 by Gunnar Fossholt
Forsiden til ny Fekjærbok

NY BOK OM FEKJÆR : HÅP OG DELTAGELSE - Fekjærs verdier står støtt etter 50 år.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er tidligere redaktør i avisa Valdres Ivar Brynhildsen. Fotograf Tom Stenersen har tatt de fleste bildene.

Styret ved Stiftelsen Fekjær besluttet å skrive ny bok om Fekjær. Nå er boka ferdig. Boka er på 175 sider. Forfatter av boka er [...]

Published 17 nov 2022 by Gunnar Fossholt