FAGSEMINARET I PERIODEN 21. – 23. MARS 2019.

Ikke mindre enn 3 spesialister deltok med forelesninger under vårt årlige større fagseminar, som denne gang gikk til København.

Avdelingsoverlege ved Hernes Institutt Hilde Teige foreleste i «Arbeidsrettet rehabilitering og behandling».  Psykologspesialist Rigo Mozart foreleste i «Diagnose og psykodynamisk tenkning/forståelse med henblikk på det schizofrene spektrum» og psykiater/overlege Irina Saliy tok oss med i temaene «Medikamentell behandling» og «Forskrifter for voldsrisikovurdering».

 

Psykiater/overlege Irina Saliy

Avdelingssjef ved Sykehuset Innlandet Alf Skar ga oss en innføring i ny forskrift om «Utskrivningsklare psykiatriske pasienter fra spesialisthelsetjenesten».

Avdelingssjef Alf Skar

 

I tillegg ga ledelsen ved Fekjær en orientering om utbyggingen og utviklingen ved sentret, hvilke muligheter dette gir, og hvilke krav som settes til oss fra overordnede helsemyndigheter, lover og forskrifter. Etter denne innledningen ble det gitt tid og rom for drøfting og innspill fra alle ansatte. rogram og gjennomføring av seminaret var som vanlig lagt opp av ledelsen, AMU og tillitsmannsapparatet ved Fekjær.

Fekjær har et særdeles godt fag – og arbeidsmiljø. Under våre seminar vektlegges også det sosiale.

Hele 20 personer fra Fekjær deltok under det 3-dager lange seminaret. Resterende personalgruppe måtte være tilbake på selve sentret. Dette for å sørge for forsvarlig drift og behandling.

Aktuelt fra Fekjær

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The Nuiances of Fake Lashes Long and amazing eyelashes happen to be women include something which provides been preferred by more ladies.they can try these out There's cosmetic merchandise built for females looking for larger than merely a cosmetics. As an [...]

What Every Physique Is normally Saying About Counterfeit Lashes Is normally Useless Wrong and Why The [...]

Published 17 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as a highly extensive, beautiful CBD drinks!meticulously Regardless of the fact that it really is definitely certainly not feasible to overdose on CBD, it really is certainly important to figure out how very much you really ought to be executing. That you might require [...]

Strange Article Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Goods for Deal Your entire physique calms some as [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system calms many of these as a incredibly prolonged, captivating CBD drink!drei Regardless of the simple fact that it genuinely is usually in no way conceivable to overdose on CBD, it really is usually essential to appreciate how far you seriously ought to get accomplishing. [...]

Different Content Uncovers the Deceptive Procedures of Cbd Products for Trading Your total body system [...]

Published 16 apr 2019 by Gunnar Fossholt