FAGSEMINARET I PERIODEN 21. – 23. MARS 2019.

Ikke mindre enn 3 spesialister deltok med forelesninger under vårt årlige større fagseminar, som denne gang gikk til København.

Avdelingsoverlege ved Hernes Institutt Hilde Teige foreleste i «Arbeidsrettet rehabilitering og behandling».  Psykologspesialist Rigo Mozart foreleste i «Diagnose og psykodynamisk tenkning/forståelse med henblikk på det schizofrene spektrum» og psykiater/overlege Irina Saliy tok oss med i temaene «Medikamentell behandling» og «Forskrifter for voldsrisikovurdering».

 

Psykiater/overlege Irina Saliy

Avdelingssjef ved Sykehuset Innlandet Alf Skar ga oss en innføring i ny forskrift om «Utskrivningsklare psykiatriske pasienter fra spesialisthelsetjenesten».

Avdelingssjef Alf Skar

 

I tillegg ga ledelsen ved Fekjær en orientering om utbyggingen og utviklingen ved sentret, hvilke muligheter dette gir, og hvilke krav som settes til oss fra overordnede helsemyndigheter, lover og forskrifter. Etter denne innledningen ble det gitt tid og rom for drøfting og innspill fra alle ansatte. rogram og gjennomføring av seminaret var som vanlig lagt opp av ledelsen, AMU og tillitsmannsapparatet ved Fekjær.

Fekjær har et særdeles godt fag – og arbeidsmiljø. Under våre seminar vektlegges også det sosiale.

Hele 20 personer fra Fekjær deltok under det 3-dager lange seminaret. Resterende personalgruppe måtte være tilbake på selve sentret. Dette for å sørge for forsvarlig drift og behandling.