FAGMØTE PÅ FEKJÆR

Psykiatrisk behandling er vanskelig. Fekjær er så heldig at vi har masse gode fagfolk og med riktig kompetanse.
Flere ganger daglig er det fagmøter med ulike formål og sammensetning av profesjoner.

Bildet er fra fagmøte i august og fra venstre psykolog Louise Walker Utheim, enhetsleder Nina Haugom Grøv, psykiater Irene Shestopal, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, overlege/psykiater Svein Martin Luth, LIS (lege i spesialisering) Olga Kuzmenko og enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen

Aktuelt fra Fekjær

Forsiden av informasjonsbrosjyren til Landsforeningen for komplekse traume- og dissosiative lidelser

5. MARS ER DEN INTERNASJONALE DAGEN FOR DISSOSIATIVE LIDELSER

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert psykiatrisk behandling. Lidelsene er innvalidiserende og det er krevende å fungere. Mange unge voksne som mottar psykiatrisk behandling ved Fekjær har dissosiative lidelser.

Mange unge sliter med store og alvorlige traumer. Dette kan føre til dissosiative lidelser. Lidelser som krever spesialisert [...]

Published 6 mar 2024 by Gunnar Fossholt