FAGMØTE PÅ FEKJÆR

Psykiatrisk behandling er vanskelig. Fekjær er så heldig at vi har masse gode fagfolk og med riktig kompetanse.
Flere ganger daglig er det fagmøter med ulike formål og sammensetning av profesjoner.

Bildet er fra fagmøte i august og fra venstre psykolog Louise Walker Utheim, enhetsleder Nina Haugom Grøv, psykiater Irene Shestopal, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, overlege/psykiater Svein Martin Luth, LIS (lege i spesialisering) Olga Kuzmenko og enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen