FAGMØTE PÅ FEKJÆR

Psykiatrisk behandling er vanskelig. Fekjær er så heldig at vi har masse gode fagfolk og med riktig kompetanse.
Flere ganger daglig er det fagmøter med ulike formål og sammensetning av profesjoner.

Bildet er fra fagmøte i august og fra venstre psykolog Louise Walker Utheim, enhetsleder Nina Haugom Grøv, psykiater Irene Shestopal, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken, overlege/psykiater Svein Martin Luth, LIS (lege i spesialisering) Olga Kuzmenko og enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt