FAGDAGEN VED FEKJÆR FOR OKTOBER MÅNED

Ansatte på fagdagen 15.10.

Fekjær arrangerer vanligvis en fagdag hver måned for sitt personale. Dette for å gi fagutvikling, formidle informasjon om nye forskrifter og pålegg fra regjering og helsemyndigheter.

15. oktober var 27 ansatte samlet til fagdag på Fekjær sitt kurs- og seminarsted Søre Lokalet. Svein Erik Gransjøen fra Sykehuset Innlandet HF ga oss en grundig opplæring/innføring i vurdering av suicidalrisiko. Dette særdeles viktige og kompliserte fagområdet har Fekjær minst en gang pr år som tema på sine fagdager. Gransjøen er en anerkjent fagperson innen området.

Fekjær har tatt i bruk rusmestringsprogram etter mal av norske standarder og anbefalinger. Ragnhild Wangen med mastergrad i psykisk helsearbeid og rusbehandling er ansatt ved Fekjær. Hun underviste i rusmestringsprogrammet vi har innført for de av pasientene som har et rusproblem i tillegg til en alvorlig psykisk lidelse.

Alle psykiatriske institusjoner innen spesialisthelsetjenesten er pålagt å utvikle og ha en elektronisk kvalitetshåndbok. I håndboka vil ansatte finne prosedyrer, forskrifter, retningslinjer og informasjon i forhold til kvalitetsarbeid for all pasientbehandling og drift. Den elektroniske kvalitetshåndboka blir kontinuerlig oppdatert og skal til enhver tid være i samsvar med nye lover, forskrifter og retningslinjer som gjelder for spesialisthelsetjenesten. Rådgiver Alf Skar og ass. Institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken gikk gjennom aktuelle nyere prosedyrer.

Neste fagdag avholdes 19. november.

Fekjær har mange fagpersoner innen ulike profesjoner. Dette er en forutsetning for å gi spesialisthelsetjeneste på et høyt nivå.

Ragnhild Wangen foreleser

Høsten 2020 gjennomfører Fekjær følgende fagprogram for våre ansatte:

August

26.08. (hel dag): Strategisk planlegging v/ Geir Lippestad

 

September

10.09.     Avhengighet v/ Ragnhild Wangen

 

17.09. (12:30 – 14:30): Undervisning Farmasøyt Gunhild Løken

 

Oktober             

15.10. (hel dag): Suicidalrisiko opplæring v/ Svein Erik Gransjøen SIHF

Rusmestringsprogram v/Ragnhild Wangen

 

November        

19.11. (13:00 – 15:00): Brukererfaring. Hvordan nyttiggjøre seg innleggelse og behandling? – v/erfaringskonsulent (For pasienter og personal)

 

Desember         

03.12. (hel dag): Personlighetsforstyrrelser og rusbehandling v/ Vigdis Sorteberg

Aktuelt fra Fekjær

Fra venstre institusjonssjef Elling Fekjær, ordførerkandidat Cathrine Hagen, enhetsleder Vibeke Finnøen Amundsen, fylkestingspolitiker Tom Svellet, enhetsleder Nina Haugom Grøv og fylkesordførerkandidat Thomas Breen

SENTRALE POLITIKERE FRA ARBEIDERPARTIET BESØKER FEKJÆR

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk vi besøk av fylkesordførerkandidat for Innlandet AP Thomas Breen, fylkestingspolitiker Tom Svellet og ordførerkandidat i Sør- Aurdal Cathrine Hagen.

Stiftelsen Fekjær setter stor pris på besøk av politikere, da psykiske lidelser er den store folkesykdommen i Norge. Nylig fikk [...]

Published 29 jun 2023 by Gunnar Fossholt